Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдаж 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон "Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам"

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-07-23

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-07-05

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-06-18

Сонгон шалгаруулалтын урилга СШ-55 2021-06-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга СШ-54 2021-06-17

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-06-16

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-05-27

Сонгон шалгаруулалтын урилга СШ-53 2021-05-11

Сонгон шалгаруулалтын урилга СШ-52 2021-05-11

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-04-26

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-04-09

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-03-31

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч ААН-ийн анхааралд 2021-03-30

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2021-03-24

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын анхааралд 2021-03-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2021-02-26

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын анхааралд 2021-02-10

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2021-02-05

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2021-02-01

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн анхааралд 2021-01-25

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын анхааралд 2021-01-06

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын анхааралд 2020-12-22

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн анхааралд 2020-12-18

Сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авах хугацааг сунгах тухай 2020-12-16

Сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авах хугацааг сунгах тухай 2020-11-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-11-03

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-10-29

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдод зориулсан зөвлөмж 2020-10-19

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-10-08

ЗАРЛАЛ /Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн анхааралд/ 2020-10-07

ЗАРЛАЛ /Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд/ 2020-09-30

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн анхааралд 2020-09-16

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-09-04

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-28

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-21

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-14

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-07-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-06-25

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-06-04

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2019-05-21

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-30

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-17

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2019-04-05

Сонгон шалгаруулалтын талбайгаас хасах тухай 2019-03-27

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-27

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2019-02-28

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-02-28

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-02-04

Зарлал 2019-01-23

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2018-12-27

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2018-12-03

Зарлал 2018-11-22

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-11-22

Зарлал  /СШ-28 кодтой зарлагдсан талбайн техникийн санал нээх/ 2018-11-21

Зарлал 2018-11-15

Зарлал 2018-11-13

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-11-02

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АНХААРАЛД  2018-11-01

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-10-15

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-09-24

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын гарын авлага 2018-09-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-09-05

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-08-22

Нэр Огноо Файл
1 Татах
2 Татах
3Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмын нэмэлт, өөрчлөлт2020-04-02 Татах
4Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Татах
5Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Татах
6Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Татах
7Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Татах