Техникийн саатлын улмаас 2017 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох үйл ажиллагааг хүчингүй болгосныг мэдэгдье.


Жич: Дахин дугаар олголт явуулах огноог байгууллагын цахим хаягаар зарлах болно.