Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр болон Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутаг 4923.58 га бүхий Баянцагаан-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

51

11.45

46

30

11.69

2

107

45

31.46

46

30

11.68

3

107

45

31.47

46

33

51.68

4

107

51

11.47

46

33

51.69

Босго үнэ: 22,156,110 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-1

 1. Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутаг 44974.17 га бүхий Халх гол нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

118

23

36.68

46

59

24.69

2

118

23

36.68

46

58

40.84

3

118

32

34.78

46

58

40.84

4

118

32

34.78

46

58

23.12

5

118

33

14.54

46

58

23.12

6

118

33

14.54

46

56

35.72

7

118

32

34.78

46

56

35.72

8

118

32

34.78

46

46

48.8

9

118

30

30.12

46

46

48.8

10

118

30

30.12

46

46

9.36

11

118

29

58

46

46

9.36

12

118

29

58

46

46

48.8

13

118

29

30.42

46

46

48.8

14

118

29

30.42

46

45

57.45

15

118

25

36.23

46

45

57.45

16

118

22

29.99

46

48

8.02

17

118

15

52.48

46

52

13.62

18

118

14

17.3

46

52

58.73

19

118

14

17.3

46

58

40.84

20

118

21

36.95

46

58

40.84

21

118

21

36.95

46

59

24.69

Босго үнэ: 202,383,765 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-2

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 16260.5 га бүхий Эрдэнэ нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

116

5

53.95

46

8

22.93

2

116

5

53.95

46

7

16.26

3

116

7

2.13

46

7

16.26

4

116

7

2.13

46

7

50.75

5

116

8

27.79

46

7

50.75

6

116

8

27.79

46

7

13.66

7

116

7

50.97

46

7

13.66

8

116

7

50.97

46

5

1.8

9

116

5

32.74

46

5

1.8

10

116

5

32.74

46

4

1.79

11

116

4

42.74

46

4

1.79

12

116

4

42.74

46

3

1.79

13

116

4

2.75

46

3

1.79

14

116

4

2.75

46

0

1.78

15

116

2

14.98

46

0

1.78

16

116

2

14.98

45

56

42.8

17

116

1

54.15

45

56

18.21

18

115

54

37.61

45

56

18.21

19

115

54

37.61

46

0

1.78

20

116

0

2.94

46

0

1.77

21

116

0

2.94

45

59

5.78

22

116

0

32.11

45

59

5.78

23

116

0

32.11

46

0

1.78

24

116

0

2.75

46

0

1.78

25

116

0

2.75

46

6

10.11

26

116

2

22.82

46

6

10.11

27

116

2

22.82

46

3

41.63

28

116

2

46.94

46

3

41.63

29

116

2

46.94

46

7

16.26

30

116

3

50.91

46

7

16.26

31

116

3

50.91

46

8

42.17

32

116

5

1.25

46

8

42.17

33

116

5

1.25

46

9

10.94

34

116

6

19.65

46

9

10.94

35

116

6

19.65

46

8

22.93

Босго үнэ: 73,172,250 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-3

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 7176.98 га бүхий Эрдэнэ-2 талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

39

42.28

45

50

40.63

2

115

39

42.28

45

49

13.63

3

115

38

59.11

45

49

13.63

4

115

38

59.11

45

49

24.98

5

115

37

55.4

45

49

24.98

6

115

37

55.4

45

49

50.13

7

115

37

19.33

45

49

50.13

8

115

37

19.33

45

49

34.35

9

115

36

30.55

45

49

34.35

10

115

36

30.55

45

49

9.96

11

115

37

25.93

45

49

9.96

12

115

37

25.93

45

49

20.13

13

115

38

1.61

45

49

20.13

14

115

38

1.61

45

49

3.21

15

115

38

33.28

45

49

3.21

16

115

38

33.28

45

48

9.29

17

115

39

11.94

45

48

9.29

18

115

39

11.94

45

48

46.12

19

115

39

42.28

45

48

46.12

20

115

39

42.28

45

47

38.26

21

115

39

40.34

45

47

38.26

22

115

39

40.34

45

45

43.45

23

115

35

42.53

45

45

43.45

24

115

35

42.53

45

47

38.26

25

115

31

44.75

45

47

38.26

26

115

31

44.75

45

50

40.63

Босго үнэ: 32,296,410 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-4

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 6766.59 га бүхий Эрдэнэ-3 талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

29

20.48

45

46

5.01

2

115

21

2.68

45

46

5.01

3

115

21

2.68

45

49

28.96

4

115

29

20.48

45

49

28.96

Босго үнэ: 30,449,655 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-5

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 10593.59 га бүхий Эрдэнэ-4 талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

0

2.63

45

36

17.41

2

114

57

50.86

45

35

3.52

3

114

57

45.82

45

34

16.78

4

114

57

43.68

45

33

56.9

5

114

57

35.14

45

32

37.77

6

114

57

2.84

45

31

56.16

7

114

56

0.57

45

31

56.16

8

114

56

43.08

45

32

45.94

9

114

56

43.08

45

35

7.13

10

114

55

21.82

45

36

12.33

11

114

53

42.57

45

36

12.33

12

114

53

42.59

45

37

31.96

13

114

52

35.05

45

38

26.14

14

114

52

35.05

45

40

1.88

15

115

4

35.05

45

40

1.91

16

115

4

28.31

45

38

46.4

Босго үнэ: 47,671,155 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-6

 1. Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Ургамал сумдын нутаг 7378.46 га бүхий Ургамал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

7

59.67

48

20

1.66

2

94

7

59.66

48

15

29.93

3

94

7

53.59

48

15

29.93

4

94

7

53.59

48

15

27.14

5

94

7

59.66

48

15

27.14

6

94

7

59.66

48

15

11.42

7

94

5

40.16

48

15

50.36

8

94

5

26.44

48

15

58.17

9

94

5

26.49

48

17

4.3

10

94

5

22.88

48

17

4.33

11

94

5

22.83

48

16

0.23

12

94

4

54.66

48

16

16.27

13

94

4

54.71

48

17

52.12

14

94

4

51.09

48

17

52.15

15

94

4

51.05

48

16

18.33

16

94

3

44.65

48

16

56.14

17

94

2

2.64

48

17

26.06

18

94

2

2.69

48

17

52.99

19

94

1

59.07

48

17

53.02

20

94

1

59.03

48

17

27.11

21

93

57

14.48

48

18

50.56

22

93

55

59.56

48

19

31.17

23

93

55

59.56

48

20

1.64

24

94

1

24.92

48

20

1.65

25

94

1

24.88

48

19

30.07

26

94

1

28.49

48

19

30

27

94

1

28.54

48

20

1.65

28

94

1

45.04

48

20

1.65

29

94

1

45

48

19

45.95

30

94

1

48.61

48

19

45.92

31

94

1

48.66

48

20

1.65

Босго үнэ: 33,203,070 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-7

 1. Ховд аймагийн Ховд сумын нутаг 3007.46 га бүхий Согоот нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

39

59.17

48

10

16.43

2

91

39

59.17

48

8

1.83

3

91

33

29.3

48

8

1.83

4

91

33

29.3

48

10

1.59

5

91

39

29.26

48

10

1.59

6

91

39

29.26

48

10

16.43

Босго үнэ: 13,533,570 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-8

 1. Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын нутаг 712.58 га бүхий Бор нуруу нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

100

19

0.5

44

45

31.43

2

100

19

0.5

44

44

21.43

3

100

16

30.49

44

44

21.43

4

100

16

30.49

44

45

31.43

Босго үнэ: 3,206,610 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-9

 1. Дундговь аймгийн Гурвансайхан, Өлзийт сумдын нутаг 4120.32 га бүхий Баянтээг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

4

41.47

45

18

10

2

107

4

41.46

45

17

21.57

3

107

5

31.46

45

17

21.57

4

107

5

31.48

45

16

46.57

5

107

4

4.57

45

16

46.56

6

107

4

4.57

45

17

13.53

7

107

3

59.82

45

17

13.53

8

107

3

59.82

45

16

46.56

9

107

4

1.49

45

16

46.56

10

107

4

1.47

45

16

31.56

11

107

7

1.47

45

16

31.56

12

107

7

1.47

45

16

0.93

13

107

6

46.13

45

15

56.27

14

107

7

1.47

45

15

49.38

15

107

7

1.47

45

15

11.16

16

107

4

30.36

45

15

11.16

17

107

4

30.36

45

15

27.77

18

107

4

25.05

45

15

27.77

19

107

4

25.05

45

15

11.16

20

107

3

1.93

45

15

11.16

21

107

3

1.93

45

15

27.38

22

107

2

56.88

45

15

27.38

23

107

2

56.88

45

15

11.16

24

107

1

33

45

15

11.16

25

107

1

33

45

15

37

26

107

1

0

45

15

37

27

107

1

0

45

15

11.16

28

107

0

1.46

45

15

11.16

29

107

0

1.46

45

18

10

Босго үнэ: 18,541,440 төгрөг

Талбайн код: СШ 26-10

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын  цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.    

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын  талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох саналыг 2018 оны 10 дугаар сарын  05-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2018 оны 10 дугаар сарын 08- ны өдрийн 09  цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд  нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхай,  хүнд үйлдвэрийн  сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263923

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт / Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль           хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний   санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг / Кадастрын хэлтсээс авах /
 • Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)
 •  Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруултанд оролцох  тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсбн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР