Smiley face

Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2019 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 48 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 106, Аи-92 автобензин 45, дизелийн түлш 41, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Улаанбаатар хот дахь Шунхлай ХХК-ийн Аи-92 автобензин 25 төгрөгөөр буурсан байна. Зүүн бүсэд А-80 автобензин 50 төгрөг, Аи-92 автобензин 50 төгрөг, Аи-95 автобензин 35-50 төгрөг, дизелийн түлш 40-60 төгрөгөөр, Төвийн бүсийн А-80 автобензин Төв, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудад 50-80 төгрөгөөр, Аи-92 автобензин 40-50 төгрөгөөр, Аи-95 автобензин Улаанбаатар хотод 40 төгрөгөөр, Говьсүмбэр аймагт 60 төгрөгөөр, Замын-Үүд сумд 60 төгрөгөөр, Дизелийн түлш Улаанбаатар хотод 48 төгрөгөөр, Төв, Дархан-уул, Говьсүмбэр, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад 30-55 төгрөгөөр, Замын-Үүд сумд 40 төгрөгөөр, Хангайн бүсэд А-80 автобензин Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудад 45-50 төгрөгөөр, Аи-92 автобензин Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгуудад 50 төгрөгөөр, Дизелийн түлш 50 төгрөгөөр, Баруун бүсэд А-80 автобензин Говь-Алтай, Завхан, Ховд аймгуудад 50 төгрөгөөр, Аи-92 автобензин 50 төгрөгөөр, Дизелийн түлш 50 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 463.32-538.70 ам.доллар буюу баррель нь 63.25-70.90 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 41 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 87, Аи-92 автобензин 42, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 28 хоногийн нөөцтэй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 459.90-540.37 ам.доллар буюу баррель нь 63.26-71.12 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ УБ хотын "Шунхлай ХХК"-ийн А-80, Аи-92, Аи-95, дизелийн түлшний үнэ 20-45 төгрөг, "Сод Монгол" ХХК," Магнай Трейд" ХХК-иудын Аи-92 автобензин, дизелийн түлшний үнэ 45-55 төгрөг, "Петровис" ХХК-ийн Аи-92, Аи-95, дизелийн түлшний үнэ тус бүр 40-45 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Дархан-Уул аймагт зөвхөн "Петровис" ХХК-ийн Аи-92, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөг, Сэлэнгэ аймагт "Магнай Трейд" ХХК, "Петровис" ХХК-ийн Аи-92, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Бөөний үнэ "НИК" ХХК-ийн Аи-92 автобензин 100 төгрөг, Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 70 төгрөгөөр тус бүр өсч, "Магнай Трейд" ХХК-ийн дизелийн түлш 20 төгрөгөөр буурсан байна.
 • 2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 41 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 79, Аи-92 автобензин 35, дизелийн түлш 40, ТС-1 онгоцны түлш 26 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 446.16-525.40 ам.доллар буюу баррель нь 61.37-61.74 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

  Өнгөрсөн 7 хоногт бөөний үнэ Дорнод аймагт дизелийн түлш 50 төгрөг, "Магнай Трейд" ХХК-ийн дизелийн түлш 30 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.

 • 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 48 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 108, Аи-92 автобензин 42, дизелийн түлш 46, ТС-1 онгоцны түлш 28 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн 7 хоногт бөөний А-80 автобензин "Сод Монгол" ХХК болон Дорнод, Дархан-Уул аймагт 20-80 төгрөг, дизелийн түлш "Магнай Трейд" ХХК, "Сод Монгол" ХХК-иудад 40-70 төгрөг, Дорнод аймагт 100 төгрөг, "Сод Монгол" ХХК-ийн Аи-92 автобензин 70 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 434.46-513.40 ам.доллар буюу баррель нь 59.30-67.57 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 46 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 97, Аи-92 автобензин 38, дизелийн түлш 44, ТС-1 онгоцны түлш 16 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Увс, Баян-Өлгий аймгуудын А-80 автобензин 15-90 төгрөг, Аи-92 автобензин 50-70 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөгөөр, бөөний үнэ Дорнод, Увс аймгуудад А-80 автобензин 50-90 төгрөг, Аи-92 автобензин 50-190 төгрөг, дизелийн түлш 50-120 төгрөгөөр, "Мон Петэкс" ХХК-ийн дизелийн түлш 90 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.    

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 436.20-501.85 ам.доллар буюу баррель нь 56.10-66.05 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.