Smiley face

Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 32 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 86, Аи-92 автобензин 36, дизелийн түлш 24, ТС-1 онгоцны түлш 20 хоногийн нөөцтэй байна.

  2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн арилжаагаар “Brent” төрлийн газрын тосны үнэ тонн нь 457.55 ам.долл /баррель нь 60.22 ($)/, “WTI” төрлийнх 399.67 ам.долл /баррель нь 51.22($)/ ханштайгаар хаагдсан нь өнгөрсөн долоо хоногийн үзүүлэлттэй харьцуулахад “Brent” түүхий тос 9.4 хувиар, “WTI” төрлийн түүхий тос 10.19 хувиар тус тус буурсан байна.

 • 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 33 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 82, Аи-92 автобензин 28, дизелийн түлш 29, ТС-1 онгоцны түлш 19 хоногийн нөөцтэй байна.

  Жижиглэнгийн үнэ Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Булган, Төв, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад А-80 автобензин, Аи-92 автобензин тус бүр 60 төгрөг, дизелийн түлш тус бүр 90-110 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

 • 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 33 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 90, Аи-92 автобензин 34, дизелийн түлш 27, ТС-1 онгоцны түлш 19 хоногийн нөөцтэй байна.

  Жижиглэнгийн үнэ баруун бүсээр Завхан, Ховд аймгуудад А-80 автобензин 80 төгрөг, Аи-92 автобензин 90 төгрөг, дизелийн түлш 90 төгрөг, төвийн бүсээр Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудад А-80 автобензин 30-60 төгрөг, Аи-92 автобензин 60 төгрөг, дизелийн түлш 90 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд "Сод Монгол" ХХК-ийн А-80, Аи-95 автобензин нэмэгдээгүй, бусад ШТС-уудын хувьд А-80, Аи-92, Аи-95 автобензин тус бүр 60 төгрөг, дизелийн түлш 100 төгрөгөөр өссөн байна.

 • 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 37 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 98, Аи-92 автобензин 34, дизелийн түлш 33, ТС-1 онгоцны түлш 31 хоногийн нөөцтэй байна.

  Жижиглэнгийн үнэ орон нутагт Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Орхон, Дундговь аймгуудад А-80 автобензин 30-120 төгрөг, Аи-92 автобензин 80-120 төгрөг, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Орхон аймгуудад дизелийн түлш 100-120 төгрөгөөр  тус бүр нэмэгдсэн байна.

  Бөөний үнийн хувьд "Магнай Трейд" ХХК, "Мон Петэкс" ХХК," Ай Си Ай Си" ХХК-иудын дизелийн түлш 100-250 төгрөг, Ай Си Ай Си ХХК-ийн Аи-92 автобензин 100 төгрөг, Увс аймагт А-80 автобензин 80 төгрөг, Аи-92 автобензин 60 төгрөг, дизелийн түлш 90 төгрөгөөр тус бүр нэмэгдсэн байна.

 • 2018 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 38 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 128, Аи-92 автобензин 26, дизелийн түлш 38, ТС-1 онгоцны түлш 19 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт жижиглэнгийн үнэ Архангай аймагт А-80 автобензин 10 төгрөг, АИ-92 автобензин 50 төгрөг, АИ-95 автобензин 20 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөг, Өвөрхангай аймагт А-80 автобензин 40 төгрөг, дизелийн түлш 80 төгрөг, Хөвсгөл аймагт А-80 автобензин 40 төгрөг, Төв аймагт  А-80 автобензин 40 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөг, Дархан-Уул аймагт 70 төгрөг, Хэнтий аймагт А-80 автобензин 50 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.