Smiley face

Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 39 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 82, Аи-92 автобензин 49, дизелийн түлш 29, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна. Шатахууны жижиглэнгийн үнэ Зүүн бүсийн аймгуудын А-80 автобензин 80 төгрөг, Аи-92 автобензин 70-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 30-70 төгрөг, дизелийн түлш 10-30 төгрөг, Төв аймаг, Дорноговь, Баянхонгор, Өвөрхангай, Архангай аймгуудын А-80 автобензин 30-70 төгрөг, Аи-92 автобензин 40-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 30-40 төгрөг, дизелийн түлш 20-40 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. УБ хотын “Шунхлай” ХХК, “Сод Монгол” ХХК-иуд шатахуун тус бүр дээр 30-80 төгрөг нэмсэн байна. Шатахууны бөөний үнэ "Магнай Трейд" ХХК, "Сод Монгол" ХХК-иудын А-80 автобензин 80-100 төгрөг, Аи-92 автобензин 80-150 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 442.16-521.6 ам.доллар буюу баррель нь 59.11-68.65 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.
 • 2019 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 44 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 100, Аи-92 автобензин 49, дизелийн түлш 36, ТС-1 онгоцны түлш 30 хоногийн нөөцтэй байна. УБ хотын шатахууны жижиглэнгийн үнэ "Магнай Трейд" ХХК, "Петровис" ХХК-иудын Аи-92 автобензин 80 төгрөг, Аи-95 автобензин 40 төгрөг, дизелийн түлш 40-80 төгрөг, "Магнай Трейд" ХХК-ийн А-80 автобензин 80 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Бөөний шатахууны үнэ “НИК” ХХК-ийн А-80 автобензин, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөг, Дархан-Уул аймагт А-80 автобензин 30 төгрөг, Аи-92 автобензин 60 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 497.44-556.1 ам.доллар буюу баррель нь 63.75-73.19 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 42 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 97, Аи-92 автобензин 47, дизелийн түлш 33, ТС-1 онгоцны түлш 27 хоногийн нөөцтэй байна.

  Орон нутгийн шатахууны жижиглэнгийн үнэ Хэнтий аймагт А-80 автобензин, Аи-92 автобензин тус бүр 75 төгрөг өсч, Төв аймагт Аи-92 автобензин 20 төгрөг, "Шунхлай" ХХК-ийн УБ хотын ШТС-ын А-80 автобензни 30 төгрөгөөр буурсан байна.

  Бөөний шатахууны үнэ "Магнай Трейд" ХХК-ийн А-80, Аи-92 автобензин 10 төгрөг, дизелийн түлш 30 төгрөг, Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 200 төгрөгөөр тус бүр буурч, Увс аймагт Аи-92 автобензин 80 төгрөг, дизелийн түлш 40 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 460.77-534.90 ам.доллар буюу баррель нь 61.15-70.40 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 45 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 102, Аи-92 автобензин 52, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна.

  Орон нутгийн шатахууны жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 40-125 төгрөг, Аи-92 автобензин  40-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 60-90 төгрөг, дизелийн түлш 15-60 төгрөгөөр аймаг тус бүр өссөн байна. Мөн "Шунхлай" ХХК-ийн Аи-95 автобензин 20 төгрөгөөр буурсан байна.

  Бөөний үнэ “Магнай Трейд” ХХК, “Ай Си Ай Си” ХХК-иудын А-80 автобензин 80-160 төгрөг, Аи-92 автобензин 90-180 төгрөг, дизелийн түлш 70-80 төгрөг, “НИК” ХХК-ийн дизелийн түлш 30 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. "Шунхлай" ХХК болон Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 50 төгрөгөөр буурсан байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 452.56-541.81 ам.доллар буюу баррель нь 62.25-71.31 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 52 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 102, Аи-92 автобензин 52, дизелийн түлш 47, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 478.22-566.05 ам.доллар буюу баррель нь 65.78-74.50 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Увс аймагт А-80, Аи-92, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөг, Улаанбаатар хотын "Шунхлай" ХХК-ийн Аи-92 автобензин 25 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Бөөний үнэ Завхан аймагт А-80 автобензин 30 төгрөг, Говьсүмбэр аймагт Аи-95 автобензин 60 төгрөгөөр тус тус буурсан байна.