Smiley face

Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 42 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 97, Аи-92 автобензин 47, дизелийн түлш 33, ТС-1 онгоцны түлш 27 хоногийн нөөцтэй байна.

  Орон нутгийн шатахууны жижиглэнгийн үнэ Хэнтий аймагт А-80 автобензин, Аи-92 автобензин тус бүр 75 төгрөг өсч, Төв аймагт Аи-92 автобензин 20 төгрөг, "Шунхлай" ХХК-ийн УБ хотын ШТС-ын А-80 автобензни 30 төгрөгөөр буурсан байна.

  Бөөний шатахууны үнэ "Магнай Трейд" ХХК-ийн А-80, Аи-92 автобензин 10 төгрөг, дизелийн түлш 30 төгрөг, Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 200 төгрөгөөр тус бүр буурч, Увс аймагт Аи-92 автобензин 80 төгрөг, дизелийн түлш 40 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 460.77-534.90 ам.доллар буюу баррель нь 61.15-70.40 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 45 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 102, Аи-92 автобензин 52, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна.

  Орон нутгийн шатахууны жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 40-125 төгрөг, Аи-92 автобензин  40-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 60-90 төгрөг, дизелийн түлш 15-60 төгрөгөөр аймаг тус бүр өссөн байна. Мөн "Шунхлай" ХХК-ийн Аи-95 автобензин 20 төгрөгөөр буурсан байна.

  Бөөний үнэ “Магнай Трейд” ХХК, “Ай Си Ай Си” ХХК-иудын А-80 автобензин 80-160 төгрөг, Аи-92 автобензин 90-180 төгрөг, дизелийн түлш 70-80 төгрөг, “НИК” ХХК-ийн дизелийн түлш 30 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. "Шунхлай" ХХК болон Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 50 төгрөгөөр буурсан байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 452.56-541.81 ам.доллар буюу баррель нь 62.25-71.31 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 52 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 102, Аи-92 автобензин 52, дизелийн түлш 47, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 478.22-566.05 ам.доллар буюу баррель нь 65.78-74.50 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Увс аймагт А-80, Аи-92, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөг, Улаанбаатар хотын "Шунхлай" ХХК-ийн Аи-92 автобензин 25 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Бөөний үнэ Завхан аймагт А-80 автобензин 30 төгрөг, Говьсүмбэр аймагт Аи-95 автобензин 60 төгрөгөөр тус тус буурсан байна.
 • 2019 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 48 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 106, Аи-92 автобензин 45, дизелийн түлш 41, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Улаанбаатар хот дахь Шунхлай ХХК-ийн Аи-92 автобензин 25 төгрөгөөр буурсан байна. Зүүн бүсэд А-80 автобензин 50 төгрөг, Аи-92 автобензин 50 төгрөг, Аи-95 автобензин 35-50 төгрөг, дизелийн түлш 40-60 төгрөгөөр, Төвийн бүсийн А-80 автобензин Төв, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудад 50-80 төгрөгөөр, Аи-92 автобензин 40-50 төгрөгөөр, Аи-95 автобензин Улаанбаатар хотод 40 төгрөгөөр, Говьсүмбэр аймагт 60 төгрөгөөр, Замын-Үүд сумд 60 төгрөгөөр, Дизелийн түлш Улаанбаатар хотод 48 төгрөгөөр, Төв, Дархан-уул, Говьсүмбэр, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудад 30-55 төгрөгөөр, Замын-Үүд сумд 40 төгрөгөөр, Хангайн бүсэд А-80 автобензин Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудад 45-50 төгрөгөөр, Аи-92 автобензин Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгуудад 50 төгрөгөөр, Дизелийн түлш 50 төгрөгөөр, Баруун бүсэд А-80 автобензин Говь-Алтай, Завхан, Ховд аймгуудад 50 төгрөгөөр, Аи-92 автобензин 50 төгрөгөөр, Дизелийн түлш 50 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 463.32-538.70 ам.доллар буюу баррель нь 63.25-70.90 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 41 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 87, Аи-92 автобензин 42, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 28 хоногийн нөөцтэй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 459.90-540.37 ам.доллар буюу баррель нь 63.26-71.12 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ УБ хотын "Шунхлай ХХК"-ийн А-80, Аи-92, Аи-95, дизелийн түлшний үнэ 20-45 төгрөг, "Сод Монгол" ХХК," Магнай Трейд" ХХК-иудын Аи-92 автобензин, дизелийн түлшний үнэ 45-55 төгрөг, "Петровис" ХХК-ийн Аи-92, Аи-95, дизелийн түлшний үнэ тус бүр 40-45 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Дархан-Уул аймагт зөвхөн "Петровис" ХХК-ийн Аи-92, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөг, Сэлэнгэ аймагт "Магнай Трейд" ХХК, "Петровис" ХХК-ийн Аи-92, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Бөөний үнэ "НИК" ХХК-ийн Аи-92 автобензин 100 төгрөг, Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 70 төгрөгөөр тус бүр өсч, "Магнай Трейд" ХХК-ийн дизелийн түлш 20 төгрөгөөр буурсан байна.