Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр

             

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

   

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 05 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 04 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  2,772.06

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,813.35

  Хар тугалга

  2,148.31

  Цагаан тугалга

  25,865.56

  Хөнгөн цагаан

  2,340.61

  Молибдени

  45,608.69

   

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  224,794.91

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,693.46

   

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  415.00  

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  406.44

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

    355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

    313.24   

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  87.76

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  104.74

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  16,976.21

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  175.88

  www.asianmetal.com

   

   

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Шаардлага

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

   

   

   

  Боловсруулаагүй нүүрс

  антрацит, чулуун нүүрс (битумт), эрчим хүчний (саб-битумт),

  Хүрэн нүүрс (лигнит)

  Газрын хэвлийгээс олборлосон болон бохирдлыг бууруулсан, ширхэглэлт,жигдрүүлэлт хийсэн нүүрс

  байх ба

  нийт хүхэр

  Std˂ 1.50%

  фосфор Pd≤0.15%,

  хлор Cld≤0.3%,

  мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.

   

   

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  200.44

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-20.0%

  Бөсөх индекс G≤5

  116.93

  Бөсөх индекс G>5-20

  124.78

  Бөсөх индекс G>20-50

  148.34

  Бөсөх индекс G>50-65

  171.90

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  174.52

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >20.0-28.0%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  171.90

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  174.52

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >10.0-28.0%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан  Y>25.0мм

  200.69

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

  174.79

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >28.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  144.46

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >37.0%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  161.79

   

  Хийн нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>50-65

  150.96

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%

  Бөсөх индекс G>35-50,

  125.54

  Барьцалдах чанар G>50-65,

  137.37

  Барьцалдах чанар G>65Y, Харимхай үеийн зузаан                   Y≤25.0мм

  131.46

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц                    Vdaf >20.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>30-50

  135.79

  Битумт, үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

  G>5-35,

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

  111.74

  Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

  102.43

  Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

  93.12

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

  Барьцалдах чанар G<5,

   Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

  99.77

  Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

  91.46

  Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

  83.14

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >37.0%,

  Барьцалдах чанар G<35,

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

  111.74

  Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

  102.43

  Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

  93.12

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G>5-30

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

  82.68

  Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

   

   

   

  73.50

  Саб-битумт, үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G≤5

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

  74.83

  Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

  66.51

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Барьцалдах чанар G≤5

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

  68.09

  Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

  60.53

  Чийг багатай хүрэн нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр Std ≤1.50%,
  Нийт чийг W≤30.0%

  Илчлэг Qnetar>3500-4000 ккaл/кг

  62.36

  Чийглэг хүрэн нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр
  Std ≤1.50%,
  Нийт чийг
  Wt >30.0-40.0%

  Илчлэг Qnetar ≤3500 ккaл/кг

  41.12

  Чийг өндөртэй хүрэн нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр
  Std ≤ 1.50%,
  Нийт чийг
   Wt >40.0%

  Илчлэг Qnetar ≤3500 ккaл/кг

  37.96

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Баяжуулалтын арга технологиор ялгаж, чанарыг нь дээшлүүлсэн нүүрс байх ба

  нийт хүхэр

  Std˂ 1.50%

  Чийг Wt < 12%)

  фосфор Pd≤0.15%,

  хлор Cld≤0.3%,

  мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г

  шаардлага хангасан байна.

   

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  213.29

  Коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G>60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг Аd≤10.0%;  Үнслэг

  Ad>10.0-12.0%

  218.81

  Үнслэг

  Ad >12.0%

  214.44

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.0%;  Үнслэг

  Ad>10.0-12.0%

  208.12

  Үнслэг Аd≥12%

  203.96

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G>60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-20.0%,

  Үнслэг

  Ad ≤18.0%

  201.31

  Үнслэг

  Ad >18.0%

  193.65

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-28.0%

   

  Үнслэг

  Ad ≤18.0%

  175.05

  Үнслэг

  Ad >18.0-25.0%

  167.39

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэглэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-28.0%

  Үнслэг

  Ad >25.0%

   

   

  159.73

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf  >28.0%

  Үнслэг

  Ad ≤18.0%

  178.98

  Үнслэг

  Ad >18.0-25.0%

  171.70

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf  >28.0%

  Үнслэг

  Ad >25.0%

   

  164.42

  Коксжихгүй нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G ≤20

  Үнслэг Ad ≤25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

  111.74

  Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг

  93.12

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  74.49

  Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг

  55.87

  Барьцалдах чанар

  G ≤20

  Үнслэг Ad >25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

  107.74

  Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг

  89.78

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  71.83

   

   

  Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг

  53.87

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Барьцалдах чанар G ≤5,

  Үнслэг Ad ≤25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  66.51

  Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг

  58.20

  Барьцалдах чанар G ≤5,

  Үнслэг Ad >25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  63.85

  Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг

  55.87

  Кокс

   

  Кокс

  Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг: А<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300

  238.86

          

   

 • ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр

             

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

   

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 04 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 03 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

          2,955.59

  https://www.lme.com/

  Зэс

          8,834.68

  Хар тугалга

          2,114.08

  Цагаан тугалга

        23,997.39

  Хөнгөн цагаан

          2,289.68

  Молибдени

        68,574.23

   

  (төгрөг/грамм)

  Алт

     216,200.97

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

         2,358.47

   

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

   415.00

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

   406.44

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

   384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

   355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

   334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

   313.24

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

   96.36

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

   114.64

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  17,002.28

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  180.98

  www.asianmetal.com

   

   

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Шаардлага

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс антрацит, чулуун нүүрс (битумт), эрчим хүчний (саб-битумт), Хүрэн нүүрс (лигнит)

  Газрын хэвлийгээс олборлосон болон бохирдлыг бууруулсан, ширхэглэлт, жигдрүүлэл т хийсэн нүүрс байх ба нийт хүхэр Std˂ 1.50% фосфор Pd≤0.15%, хлор Cld≤0.3%, мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г , хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  247.67

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%

  Бөсөх индекс G≤5

  143.07

  Бөсөх индекс G>5-20

              152.68

  Бөсөх индекс G>20-50

              181.51

  Бөсөх индекс G>50-65

              210.34

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

              213.54

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-28.0%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

              210.34

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

              213.54

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-28.0%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

              245.57

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

              191.46

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

              158.23

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

      177.22

  Хийн нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>50-65

  165.35

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%

  Бөсөх индекс G>35-50,

              137.51

  Барьцалдах чанар G>50-65,

              150.47

  Барьцалдах чанар G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  143.99

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>30-50

  148.74

  Битумт, үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

  G>5-35,

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 ккaл/кг

  113.60

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 ккaл/кг

  104.13

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 ккaл/кг

  94.66

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

  Барьцалдах чанар G<5,

   Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 ккaл/кг

  101.42

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 ккaл/кг

  92.97

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 ккaл/кг

  84.52

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >37.0%,

  Барьцалдах чанар G<35,

   Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 ккaл/кг

  113.60

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 ккaл/кг

  104.13

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 ккaл/кг

  94.66

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G>5-30 Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 ккaл/кг

  84.06

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 ккaл/кг

  74.72

  Саб-битумт, үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G≤5 Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833 ккал/кг

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 ккaл/кг

                76.07

  Илчлэг  Qnet, ar > 4000 ккaл/кг

  67.62

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Барьцалдах чанар G≤5 Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833 ккал/кг

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 ккaл/кг

  69.22

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 ккaл/кг

  61.53

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

  74.95

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Баяжуулалт ын арга технологиор ялгаж, чанарыг нь дээшлүүлсэн нүүрс байх ба нийт хүхэр Std˂ 1.50% Чийг Wt < 12%) фосфор Pd≤0.15%, хлор Cld≤0.3%, мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  258.50

  Коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G>60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг Аd≤10.0%; Үнслэг Ad>10.0-12.0%

  267.38

  Үнслэг Ad >12.0%

  262.03

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.0%; Үнслэг Ad>10.0-12.0%

  236.65

  Үнслэг Аd≥12%

  231.92

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G>60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%

  Үнслэг Ad ≤18.0%

  245.99

  Үнслэг Ad >18.0%

  236.63

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G >20-60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-28.0%

  Үнслэг Ad ≤18.0%

  213.90

  Үнслэг Ad >18.0-25.0%

  204.54

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G >20-60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-28.0%

  Үнслэг Аd>25%;

  195.19

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G >20-60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0%

  Үнслэг Ad ≤18.0%

  203.52

  Үнслэг Ad >18.0 -25.0%

  195.24

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G >20 -60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0%

  Үнслэг Ad >25.0%

  186.96

  Коксжихгүй нүүрс

  Барьцалдах чанар G ≤20 Үнслэг Ad ≤25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

  113.60

  Илчлэг Qnet , ar >5000 ккал/кг

  94.66

  Илчлэг Qnet , ar >4000 ккал/кг

  75.73

  Илчлэг Qnet , ar >3000 ккал/кг

  56.80

  Барьцалдах чанар G ≤20 Үнслэг Ad >25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

  109.60

  Илчлэг Qnet , ar >5000 ккал/кг

  91.33

  Илчлэг Qnet , ar >4000 ккал/кг

  73.06

  Илчлэг Qnet , ar >3000 ккал/кг

  54.80

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Барьцалдах чанар G ≤5, Үнслэг Ad ≤25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  67.62

  Илчлэг Qnet , ar >3500 ккал/кг

  59.16

  Барьцалдах чанар G ≤5, Үнслэг Ad >25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал

  Илчлэг Qnet , ar >4000 ккал/кг

  64.95

  Илчлэг Qnet , ar >3500 ккал/кг

  56.83

  Кокс

  Кокс

  Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг: А<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300

  259.08

   

   

 •                                   ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр

             

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

   

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 03 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 02 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                                                                                                

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  3,143.04

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,954.40

  Хар тугалга

  2,098.29

  Цагаан тугалга

  27,047.25

  Хөнгөн цагаан

  2,416.79

  Молибдени

  81,484.96

   

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  209,793.98

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,389.04

   

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  415.00  

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  406.44

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

    355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

    313.24   

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  93.28

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  115.62

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  17,586.51

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  189.82

  www.asianmetal.com

   

   

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Шаардлага

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

   

   

   

  Боловсруулаагүй нүүрс

  антрацит, чулуун нүүрс (битумт), эрчим хүчний (саб-битумт),

  Хүрэн нүүрс (лигнит)

  Газрын хэвлийгээс олборлосон болон бохирдлыг бууруулсан, ширхэглэлт,жигдрүүлэлт хийсэн нүүрс

  байх ба

  нийт хүхэр

  Std˂ 1.50%

  фосфор Pd≤0.15%,

  хлор Cld≤0.3%,

  мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.

   

   

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  254.04

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-20.0%

  Бөсөх индекс G≤5

  136.71

  Бөсөх индекс G>5-20

  145.89

  Бөсөх индекс G>20-50

  173.44

  Бөсөх индекс G>50-65

  200.98

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  204.04

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >20.0-28.0%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  200.98

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  204.04

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >10.0-28.0%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан  Y>25.0мм

  234.65

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

  184.99

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >28.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  152.89

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц         Vdaf >37.0%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  171.23

  Хийн нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>50-65

  159.76

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%

  Бөсөх индекс G>35-50,

  132.86

  Барьцалдах чанар G>50-65,

  145.39

  Барьцалдах чанар G>65Y, Харимхай үеийн зузаан                   Y≤25.0мм

  139.13

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц                    Vdaf >20.0-37.0%

  Бөсөх индекс G>30-50

  143.71

  Битумт, үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

  G>5-35,

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

  138.01

  Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

  126.51

  Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

  115.01

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >20.0-37.0%,

  Барьцалдах чанар G<5,

   Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

  123.22

  Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

  112.95

  Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

  102.68

  Дэгдэмхий бодисын гарц                     Vdaf >37.0%,

  Барьцалдах чанар G<35,

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг

  138.01

  Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг

  126.51

  Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг

  115.01

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G>5-30

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

  102.12

  Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

   

   

   

  90.77

  Саб-битумт, үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G≤5

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

  92.41

  Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

  82.15

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Барьцалдах чанар G≤5

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг

  84.10

  Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг

  74.75

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

  73.95

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Баяжуулалтын арга технологиор ялгаж, чанарыг нь дээшлүүлсэн нүүрс байх ба

  нийт хүхэр

  Std˂ 1.50%

  Чийг Wt < 12%)

  фосфор Pd≤0.15%,

  хлор Cld≤0.3%,

  мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г

  шаардлага хангасан байна.

   

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  264.41

  Коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G>60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >20.0-28.0%

  Үнслэг Аd≤10.0%;  Үнслэг

  Ad>10.0-12.0%

  250.41

  Үнслэг

  Ad >12.0%

  245.40

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.0%;  Үнслэг

  Ad>10.0-12.0%

  230.10

  Үнслэг Аd≥12%

  225.50

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар G>60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-20.0%,

  Үнслэг

  Ad ≤18.0%

  230.38

  Үнслэг

  Ad >18.0%

  221.61

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-28.0%

   

  Үнслэг

  Ad ≤18.0%

  200.33

  Үнслэг

  Ad >18.0-25.0%

  191.57

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэглэмхий бодисын гарц

  Vdaf >10.0-28.0%

  Үнслэг

  Ad >25.0%

   

   

  182.80

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf  >28.0%

  Үнслэг

  Ad ≤18.0%

  197.88

  Үнслэг

  Ad >18.0-25.0%

  189.83

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G >20-60,

  Дэгдэмхий бодисын гарц

  Vdaf  >28.0%

  Үнслэг

  Ad >25.0%

   

  181.78

  Коксжихгүй нүүрс

  Барьцалдах чанар

  G ≤20

  Үнслэг Ad ≤25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

  138.29

  Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг

  115.24

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  92.20

  Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг

  69.15

  Барьцалдах чанар

  G ≤20

  Үнслэг Ad >25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг

  134.29

  Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг

  111.91

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  89.53

   

   

  Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг

  67.15

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Барьцалдах чанар G ≤5,

  Үнслэг Ad ≤25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  82.32

  Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг

  72.03

  Барьцалдах чанар G ≤5,

  Үнслэг Ad >25.0%

  Илчлэг

  эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг

  Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг

  79.65

  Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг

  69.69

  Кокс

   

  Кокс

  Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг: А<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300

  261.56

 • -

  ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 02 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 01 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                       

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  3,288.55

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,999.27

  Хар тугалга

  2,207.50

  Цагаан тугалга

  28,058.33

  Хөнгөн цагаан

  2,488.60

  Молибдени

  69,571.51

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  210,307.16

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,540.02

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  415.00

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  406.44

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

  355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

    313.24  

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  89.19

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  111.94

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  17,175.98

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  186.24

  www.asianmetal.com

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St˂ 1.5%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  257.94

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤5

  131.17

  Бөсөх индекс G>5-20

  139.98

  Бөсөх индекс G>20-50

  166.40

  Бөсөх индекс G>50-65

  192.83

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  195.77

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  192.83

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  195.77

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  225.14

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  187.58

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  155.02

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  173.63

  Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65

   

  162.00

  Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  134.72

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  147.42

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  141.07

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>30-50

  145.72

  Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30, G≤5,

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 kcal/kg

  137.52

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 kcal/kg

  126.06

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 kcal/kg

  114.60

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  113.97

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  101.31

  Үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  103.14

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг  Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  91.68

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  93.86

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  83.43

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  106.24

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  94.43

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

  74.13

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  268.36

  Коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%;  Аd>10.5%; <12%

  251.57

  Үнслэг Аd≥12%

  247.80

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%; Үнслэг Аd>10.5%; <12%

  231.39

  Үнслэг Аd≥12%

  227.92

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <18%

  247.80

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥18%

  232.70

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  217.61

  Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  197.48

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf>20.0%

  Үнслэг Аd>20%; <22%

  197.48

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf≤28.0%

  Үнслэг Аd≥22%

  192.45

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  220.98

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  202.47

  Коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<30

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  139.59

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  116.32

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  104.69

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  137.59

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  114.32

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  102.69

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<5

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  93.06

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  81.43

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  69.79

  Үнслэг Аd≤30% Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  58.16

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  87.06

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  75.43

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  63.79

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  52.16

   

 • -

  ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

  2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

             

  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

  Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 01 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 12 дугаар сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                        

    (ам.доллар/тн)

  Цайр

  3,127.50

  https://www.lme.com/

  Зэс

  8,366.79

  Хар тугалга

  2,211.80

  Цагаан тугалга

  24,074.88

  Хөнгөн цагаан

  2,394.48

  Молибдени

  55,105.58

  (төгрөг/грамм)

  Алт

  207,625.86

  http://www.mongolbank.mn/

  Мөнгө

  2,442.42

  (ам.доллар/тн)

  Жонш

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

  370.00 

  http://www.indmin.com

  Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

  362.37

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

  384.24

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

    355.00

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

  334.12

  Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

    313.24  

  Төмөр

   

  Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

  78.29

       /www.umetal.com/

  Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

  98.17

  Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

  16,139.35

  www.asianmetal.com

  Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

  275.97

  www.asianmetal.com

                                                                                                                                                  (ам.доллар/тонн)

  Нүүрс

  Төрөл

  Нэр

  Чанарын үзүүлэлт

  Үнэ

  Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St˂ 1.5%)

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

  243.00

  Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G≤5

  136.32

  Бөсөх индекс G>5-20

  145.47

  Бөсөх индекс G>20-50

  172.94

  Бөсөх индекс G>50-65

  200.41

  Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  203.46

  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  200.41

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  203.46

  Тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  233.98

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  182.58

  1/3 коксжих нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  150.90

  Хийн тослог нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

  169.00

  Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>50-65

  157.69

  Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  131.14

  Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  143.49

  Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

  137.31

  1/2 барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

  Бөсөх индекс G>30-50

  141.84

  Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30, G≤5,

  Илчлэг Qnet, ar > 6000 kcal/kg

  136.77

  Илчлэг Qnet, ar > 5500 kcal/kg

  125.37

  Илчлэг Qnet, ar > 5000 kcal/kg

  113.98

  Сул барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  113.35

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  100.75

  Үл барьцалдах нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  102.58

  Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг  Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  91.18

  Урт дөлт нүүрс

  Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

  Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  93.35

  Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  82.97

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

  105.66

  Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

  93.92

  Хүрэн нүүрс

  Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

  67.17

  Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

  Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

  Антрацит

  Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

  255.22

  Коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%;  Аd>10.5%; <12%

  252.91

  Үнслэг Аd≥12%

  249.12

  Сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≤10.5%; Үнслэг Аd>10.5%; <12%

  229.68

  Үнслэг Аd≥12%

  226.23

  Хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <18%

  249.12

  Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥18%

  233.95

  Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  218.77

  Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  198.54

  Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf>20.0%

  Үнслэг Аd>20%; <22%

  198.54

  Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf≤28.0%

  Үнслэг Аd≥22%

  193.48

  Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd>12%; <20%

  219.34

  Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

  Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

  Үнслэг Аd≥20%

  200.97

  Коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<30

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  137.96

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  114.97

  Үнслэг Аd≤20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  103.47

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

  135.96

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

  112.97

  Үнслэг Аd>20%

  Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

  101.47

  Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

  Бөсөх индекс G<5

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  91.97

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  80.48

  Үнслэг Аd≤30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  68.98

  Үнслэг Аd≤30% Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  57.48

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

  85.97

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

  74.48

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

  62.98

  Үнслэг Аd>30%

  Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

  51.48