Нэр Огноо Файл
1Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/2022 Татах
2Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/2022 Татах
3Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/2019 Татах
4Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/2018 Татах
5Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/2017 Татах
6Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2017 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авалтын төлөвлөгөө2017 Татах
7Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газрын 2016 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хийгдсэн худалдан авалтын мэдээ2016 Татах
8Ашигт малтмалын газрын 2015 оны Дотоодын үйлдвэрүүдийн худалдан авалт хийсэн тайлан2015 Татах
9Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан2015 оны 3-р улирал Татах
10Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан2015 оны 2-р улирал Татах