Газрын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Орон нутгийн хэмжээнд Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын талаарх төрийн бодлого, хөтөлбөр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, АМГТГ-ын холбогдох хууль тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, сурталчлан таниулах;

Газрын үндсэн чиг үүрэг:

Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан /газар/ нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг Орон нутгийн төлөөлөгчийн /газар/ нэгж нь тухайн бүс нутгийн хэмжээнд Газрын хэвлийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай, Газрын тосны тухай, Цөмийн энергийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, Геологи. уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын талаарх төрийн бодлого. хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, ажлыг зохион байгуулах, АМГТГ-ын хууль. тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, сурталчлан таниулах.

Хайгуул, ашиглалт, бүтээгдэхүүн хангамжийн үйл ажиллагааг тогтвортой, тасралтгүй явуулах арга хэмжээ авах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, холбогдох мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийх, санал дүгнэлт боловсруулан чиг үүргийн нэгжид хүргүүлэх, тайлагнах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Тухайн бүс Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Төрийн удирдлагын байгууллага. Төрийн захиргааны байгууллага, олон нийтийн байгууллага, аж ахуйн нэгж болон иргэдтэй холбогдох хууль тогтоомж. дээд удирдлага. харьяалагдах газар, хэлтсээс өгсөн чиглэлийн дагуу харилцаж, мэдээллээр хангаж, хамтран ажиллана.

Газрын бүтэц, зохион байгуулалт:

ОРОН НУТАГ ДАХЬ ТӨЛӨӨЛӨЛ ХАРИУЦСАН ГАЗАР

1

Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газрын дарга

Болдын Бямбасайхан

-

byambasaikhan.b@mrpam.gov.mn

 

ЗҮҮН БҮСИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 

 

 

1

Зүүн бүсийн дарга

Даваацэрэнгийн Азбилэг

 

70586878

zuun_bus@mrpam.gov.mn

2

Менежер

 

Лхагвасүрэнгийн Гэрэлчимэг

 

70586878

 

3

Уул уурхай, хөдөлмөр аюулгүй байдал,  эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан

Сүхбаатарын Билэгсайхан

70586878

 

4

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн   хариуцсан ажилтан

Ганболдын Лхагва

70586878

 

 

БАРУУН  БҮСИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 

 

 

1

Баруун бүсийн дарга

Пунсанхорлоогийн Эрдэнэчулуун

70432235

baruun_bus@mrpam.gov.mn

2

Менежер

Чулуунбатын Мөнгөнхүү

70432235

 

3

Уул уурхай, хөдөлмөр аюулгүй байдал,  эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан

Нарантуяа

70432235

 

4

Геологи, хайгуул хариуцсан ажилтан

Батмөнхийн Намхайнямбуу

70432235

 

5

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн   хариуцсан ажилтан

Анджавын Мягмар

70432235

 

 

ГОВИЙН  БҮСИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 

 

 

1

Говийн бүсийн дарга

Эрдэнэбаатарын Ганхуяг

70534090

goviin_bus@mrpam.gov.mn

2

Менежер

Монголжавын Баяр-Эрдэнэ

70534090

 

3

Уул уурхай, хөдөлмөр аюулгүй байдал,  эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан

Доржпаламын Угтахбаяр

70534090

 

4

Геологи, хайгуул хариуцсан ажилтан

Жаргалын Наранхүү

70534090

 

 

ТӨВИЙН  БҮСИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 

 

 

1

Төвийн бүсийн дарга

Мэндбаярын Мөнхбаяр

70520392

tuviin_bus@mrpam.gov.mn

2

Менежер

Рэнцэнгийн Баттөмөр

70520392

 

3

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн   хариуцсан ажилтан

Хишигдоржийн Бүрэнжаргал

70520392

 

 

 

ХОЙД  БҮСИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 

 

 

1

Хойд бүсийн дарга

Баяржаргалын Дарханбаяр

70363566

khoid_bus@mrpam.gov.mn

2

Хойд бүсийн менежер

Төмөрбаатарын Алтанхундага

70363566