Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 2016.01 Үзэх Татах
2Статистик мэдээ 2016.02 Үзэх Татах
3Статистик мэдээ 2016.03 Үзэх Татах
4Статистик мэдээ 2016.04 Үзэх Татах
5Статистик мэдээ 2016.05 Үзэх Татах
6Статистик мэдээ 2016.06 Үзэх Татах
7Статистик мэдээ 2016.07 Үзэх Татах
8Статистик мэдээ 2016.08 Үзэх Татах
9Статистик мэдээ 2016.09 Үзэх Татах
10Статистик мэдээ 2016.10 Үзэх Татах
11Статистик мэдээ 2016.11 Үзэх Татах
12Статистик мэдээ 2016.12 Үзэх Татах