Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 2-р сар2017-02 Татах
2Статистик мэдээ 3-р сар2017-03 Татах
3Статистик мэдээ 4-р сар2017-04 Татах
4Статистик мэдээ 5-р сар 2017-05 Татах
5Статистик мэдээ 6-р сар2017-06 Татах
6Статистик мэдээ 7-р сар2017-07 Татах
7Статистик мэдээ 8-р сар2017-08 Татах
8Статистик мэдээ 9-р сар2017-09 Татах
9Статистик мэдээ 2017 оны эхний хагас жил2017-10 Татах
10Статистик мэдээ 1-р сар2017-01 Татах