Нэр Огноо Файл
1 Татах
2Статистик мэдээ 2017 оны эхний хагас жил2017-10 Татах
3Статистик мэдээ 12-р сар2017-12 Татах
4Статистик мэдээ 2017 оны бүтэн жил2018-01 Татах
5Статистик мэдээ 11-р сар2017-11 Татах
6Статистик мэдээ 10-р сар2017-10 Татах
7Статистик мэдээ 9-р сар2017-09 Татах
8Статистик мэдээ 8-р сар2017-08 Татах
9Статистик мэдээ 7-р сар2017-07 Татах
10Статистик мэдээ 6-р сар2017-06 Татах
11Статистик мэдээ 5-р сар 2017-05 Татах
12Статистик мэдээ 4-р сар2017-04 Татах
13Статистик мэдээ 3-р сар2017-03 Татах
14Статистик мэдээ 2-р сар2017-02 Татах
15Статистик мэдээ 1-р сар2017-01 Татах