Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааны програм хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг турших зорилгоор цахим дугаар олголтын туршилтыг дараах хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Туршилт 1. 2017 оны 8-р сарын 05-ны 13.00-13.10 цагийн хооронд

Туршилт 2. 2017 оны 8-р сарын 07-ны 11.00-11.10 цагийн хооронд

Туршилт хийгдэх холбоос: haiguul.mrpam.gov.mn

Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Газар

Кадастрын хэлтэс