Газрын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын судалгааг эрчимжүүлэх, нөөцийг өсгөх, ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх, ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн, олборлолтыг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг тогтвортой, олон эх үүсвэрээс хангах чиглэл баримтлах, санал боловсруулах, бүтээгдэхүүний чанар, стандартын шаардлагыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх;

Газрын үндсэн чиг үүрэг:

Газрын тос, бүтээгдэхүүний асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд газрын тосны хайгуул, газрын тосны ашиглалт, газрын тосны бүтээгдэхүүний нэгж тус тус ажиллана.

  • Газрын тосны хайгуулын нэгж нь: Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх, нөөцийг өсгөх ажлыг зохион байгуулах, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, эрлийн гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, хайгуулын үйл ажиллагааны өртөг нөхөгдөх зардлыг хянаж, баталгаажуулахад оролцох, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, газрын тосны эрэл, хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдсон тайлан, материалыг судалж, мэдээллийн сан бий болгох, санал дүгнэлт гаргах, судалгаа хийж холбогдох мэдээ мэдээллээр төрийн захиргааны төв байгууллагыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
  • Газрын тосны ашиглалтын нэгж нь: Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ашиглалтыг эрчимжүүлэн олборлолтыг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангах, олборлолт, ашиглалт, хэмжилт, тээвэр, хадгалалтын үйл ажиллагаанд газар дээр нь хяналт тавих, олборлолт, ашиглалтын үйл ажиллагааны өртөг нөхөгдөх зардлыг хянаж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, салбарын үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээ мэдээллээр төрийн захиргааны төв байгууллагыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний нэгж нь: Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль” болон бусад хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, чанар, стандартын шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангахад дэмжлэг үзүүлэх, импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, улсын хэмжээнд газрын тосны бүтээгдэхүүний байнгын нөөцтэй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, нөөц, үлдэгдэл, жижиглэн борлуулалтын үнэ, татвар, гадаад зах зээлийн үнийн мэдээллийг тогтмол хийх, Газрын тосны бүтээгдэхүүний салбарын үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлтийн аюулын зэрэглэлийг бууруулсан стандартын шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах санал боловсруулах, дүгнэлт гаргах, бодлогыг хэрэгжүүлэх,судалгаа хийж холбогдох мэдээ мэдээллээр төрийн захиргааны төв байгууллага болон хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний шууд хэрэглэгч нь Ашигт малтмал, газрын тосны газрын удирдлагууд байх ба шууд бус хэрэглэгч нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, холбогдох бусад яам, агентлаг, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, орон нутгийн захиргаа, их, дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээ, хил гааль, хяналт шалгалт, газрын тосны бүтээгдэхүүн, шингэрүүлсэн шатдаг хийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй импортлогч, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод, олон улсын байгууллага, хэвлэл мэдээллийн болон бусад байгууллагууд байна.

Газрын бүтэц, зохион байгуулалт:

Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Газрын тос, бүтээгдэхүүний газрын даргаБандийн Түвшинжаргал263750tuvshinjargal@mrpam.gov.mn
Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Газрын тосны хайгуулын хэлтсийн даргаБямбын Сүнжидмаа263751 /404/sunjidmaa.b@mrpam.gov.mn
2Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул хариуцсан ахлах мэргэжилтэнБаярмагнайн Золбообаяр263937 /407/zolboobayar.b@mrpam.gov.m
3Геофизикийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнСантивын Пүрэвсүрэн263937 /407/purevsuren.s@mrpam.gov.mn
4Байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнЗүгээрбайгийн Цогтбаяр 263937 /407/tsogtbayar.z@mrpam.gov.mn
5Газрын тосны мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэнЧинзоригтын Магнайбаяр263963 /302/magnaibayar.ch@mrpam.gov.mn
6Тайлан, төлөвлөгөө, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнДэмчигийн Цэрэнханд 318253 /407/tserenkhand@mrpam.gov.mn
7Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, чанар хариуцсан мэргэжилтэнАвирмэдийн Түвшинжаргал 263963 /302/tuvshinjargal.a@mrpam.gov.mn
8Эрэл хариуцсан мэргэжилтэнТүмэнбаярын Түвшинбилэг 263963 /302/tuvshinbileg.t@mrpam.gov.mn
9Газрын тосны өрөмдлөг хариуцсан мэргэжилтэнЛхагвадоржийн Мөнгөнтөгс 318253 /407/munguntugs.l@mrpam.gov.mn
10Уламжлалт бус газрын тосны өрөмдлөг хариуцсан мэргэжилтэнСүрэнжавын Дэмбэрэл263963 /302/demberel.s@mrpam.gov.mn
11Эдийн засаг, зах зээлийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн   
12Гидрогеологийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнТөмөрбаатарын Батхишиг263963 /302/batkhishig.t@mrpam.gov.mn
Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Газрын тосны ашиглалтын хэлтсийн даргаСандагдоржийн Түвшинбаяр263924 /214/tuvshinbayar.s@mrpam.gov.mn
2Газрын тосны ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэнМаксимын Айдын 263952/212/aidyn.m@mrpam.gov.m
3Ордын геологийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн   
4Олборлолтын техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Дандарын Лхагвабаяр

/212/lkhagvabayar.d@mrpam.gov.m
5Ашиглалтын цооногийн өрөмдлөг, гүйцээлт хариуцсан мэргэжилтэнРэнцэнгийн Наранбаатар 267179 /216/naranbaatar.r@mrpam.gov.mn
6Цооногийн туршилт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнПүрэвийн Элбэгзаяа267179 /216/elbegzaya.p@mrpam.gov.mn
7Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэнЖүгнээгийн Нямдэлгэр267179 /216/nyamdelger.j@mrpam.gov.mn
8Газрын тосны олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэнХүрэлбаатарын Анхбаатар 263952 /212/ankhbaatar.kh@mrpam.gov.mn
9Тамсагийн ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэнАмгаланбаатарын  Ёндонсүрэн 263952 /212/yondonsuren.a@mrpam.gov.mn
10Тосон-Уулын ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 263952 /212/ 
11Зүүнбаян, Цагаан-Элсний ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэнБат-Эрдэнийн Бас-оргил263952/212/bas-orgil.b@mrpam.gov.mn
12Олборлолтын барилга, байгууламж, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэнГанжуурын Баяндалай 263952 /212/bayandalai.g@mrpam.gov.mn
13Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний ашиглалтын үе шатны хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн   
14Газрын тосны өртөг нөхөгдөх зардлын хяналт хариуцсан мэргэжилтэнЧулуунбаатарын Наранцэцэг 267179 /216/narantsetseg.ch@mrpam.gov.mn
15Газрын тосны өртөг нөхөгдөх зардлын хяналт хариуцсан мэргэжилтэнТөмөрбаатарын Хоролсүрэн267179 /216/khorolsuren@mrpam.gov.mn
Албан тушаалОвог нэрсУтас         Өрөөний дугаарИ-мэйл хаяг
1Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтсийн даргаДаваахүүгийн Даваабаяр263624 /202/davaabayar.d@mrpam.gov.mn
2Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнДаваагийн Дагвасүрэн 263917 /203/dagvasuren.d@mrpam.gov.mn
3Импортын судалгаа, гадаад эх үүсвэр хариуцсан мэргэжилтэнБатжаргалын Манзушир263625 /205/manzushir.b@mrpam.gov.mn
4Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц, логистик хариуцсан мэргэжилтэнЛхачингомбын Төмөр 263625 /205/tumur.l@mrpam.gov.mn
5Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээ, зах зээл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэнБаатарын Халиунаа 263625 /205/khaliunaa.b@mrpam.gov.mn
6Газрын тосны бүтээгдэхүүний стандарт, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэнОюунбилэгийн Баярмаа263917 /203/bayarmaa@mrpam.gov.mn
7Газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнДаваасүрэнгийн Цэнд-Аюуш 263915 /201/tsen-ayush.d@mrpam.gov.mn
8Шатдаг хийн хангамж, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэнБүрэнтогтохын Тогтохмаа263915 /201/togtokhmaa.b@mrpam.gov.mn
9Шатахуун түгээх станцын барилга байгууламж, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэнБаярбатын Энхтүвшин 263625 /205/enkhtuvshin@mrpam.gov.mn
10Агуулахын барилга, байгууламж, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэнБат-Очирын Эрдэнэчулуун263625 /205/erdenechuluun.b@mrpam.gov.mn
11Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэнПүрэвийн Оюунтуяа263625 /205/oyuntuya.p@mrpam.gov.mn