Уул уурхайн хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацааҮйлчилгээний хөлсний хэмжээ, дансӨргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Уулын ажлын төлөвлөгөө хүлээн авч хянахАшигт малтмалын тухай хуулийн 48.6.2, УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, АМГТГ-ын даргын 2022-10-18-ны өдрийн А/121 дүгээр тушаалаар баталсан Хайгуул, уулын ажлын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээг хүргүүлэх, ирүүлэх, хүлээн авах заавар батлах тухайАжлын 10 хоног-http://gmis.mrpam.gov.mn/#/login  
2Уулын ажлын тайлан хүлээн авч хянахАшигт малтмалын тухай хуулийн 48.7, УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, АМГТГ-ын даргын 2022-10-18-ны өдрийн А/121 дүгээр тушаалаар баталсан Хайгуул, уулын ажлын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээг хүргүүлэх, ирүүлэх, хүлээн авах заавар батлах тухайАжлын 10 хоног-http://gmis.mrpam.gov.mn/#/login  
3Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэх тодорхойлолт гаргахАшигт малтмалын тухай хуулийн 11, 16 дугаар зүйл, УУХҮ-ийн сайдын 2018-02-05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 362 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам”, АМГ-ын даргын 2009-12-07-ны өдрийн 559 дүгээр тушаалаар баталсан Монгол улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох зааварАжлын 5 хоног-татах
4Ажиллах хүчний тодорхойлолт гаргахАшигт малтмалын тухай хуулийн 43.1, 48.7 Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн 3 дугаар бүлэгАжлын 10 хоног-татах 
5Тусгай зөвшөөрлийн талбайд ногдох нөөцийн тодорхойлолт гаргахНийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3Ажлын 10 хоног-Албан бичиг ирүүлэх
6Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлсэн талаар тодорхойлолт гаргахНийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3Ажлын 5 хоног-Албан бичиг ирүүлэх
7ТЭЗҮ хүлээн авч хянахАшигт малтмалын тухай хуулийн 48.6.1, ЭБЭХСайдын 2012-04-17-ны өдрийн 074 дүгээр тушаалаар баталсан Ашигт малтмалын баялгийн урьдчилсан үнэлгээ, ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба техник эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах журам Ажлын 10 хоног-Дэлгэрэнгүйг дарж үзэх
8Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулахАшигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, ЗГ-ын 2007 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох, төлөх журам60 хоног-

татах-1

татах-2