Нэр Огноо Файл
1АМГ үйл ажиллагааны 2008-2012 оны тайлан Үзэх Татах
2АМГ үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Үзэх Татах
3АМГ үйл ажиллагааны 2014 оны тайлан Үзэх Татах
4Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны II улиралд шинээр орсон тайлангууд Үзэх Татах
5Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны хагас жилийн тайлан Үзэх Татах