Нэр Огноо Файл
1АМГТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
2Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
3АМГТГ-ын үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан Татах
4АМГ үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан Татах
5АМГ үйл ажиллагааны 2014 оны тайлан Татах
6АМГ үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Татах
7АМГ үйл ажиллагааны 2008-2012 оны тайлан Татах
8Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны II улиралд шинээр орсон тайлангууд Татах
9Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны хагас жилийн тайлан Татах