Нэр Огноо Файл
11 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ ХАМААРАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА2024.02.01 Татах
2АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ ХАМААРАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА2023.07.05 Татах
3Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт2023-03 Татах
4АМГТГ-газраас хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний товч танилцуулга Татах
5АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан2023-03 Татах
6АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2022-01 Татах
7АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан 2022-01 Татах
8АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2021-10 Татах
9АМГТГ-ын 2016-2020 оны ажлын товч тайлан2021-01 Татах
10АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт2021-01 Татах
11АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2020-06 Татах
12АМГТГ тайлан 2023 Татах
13"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 2023 Татах
14АМГТГ 2023 төлөвлөгөө Татах
15АМГТГ 2024 төлөвлөгөө Татах
16"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт2022-11 Татах
17АМГТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
18Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
19АМГТГ-ын үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан Татах
20АМГ үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан Татах
21АМГ үйл ажиллагааны 2014 оны тайлан Татах
22АМГ үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Татах
23АМГ үйл ажиллагааны 2008-2012 оны тайлан Татах
24Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны II улиралд шинээр орсон тайлангууд Татах
25Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны хагас жилийн тайлан Татах