Нэр Огноо Файл
1АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2021-10 Татах
2АМГТГ-ын 2016-2020 оны ажлын товч тайлан2021-01 Татах
3АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт2021-01 Татах
4АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2020-06 Татах
5АМГТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
6Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
7АМГТГ-ын үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан Татах
8АМГ үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан Татах
9АМГ үйл ажиллагааны 2014 оны тайлан Татах
10АМГ үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Татах
11АМГ үйл ажиллагааны 2008-2012 оны тайлан Татах
12Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны II улиралд шинээр орсон тайлангууд Татах
13Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны хагас жилийн тайлан Татах