Нэр Огноо Файл
1Төрөөс эрдэс баялгын салбарт баримтлах бодлого /2014-2025/2014.01.16 №18 Үзэх Татах
2Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2003.12.11 №54 Үзэх Татах
3Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай2012.01.05 №01 Үзэх Татах
4Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай2010.01.29 №21 Үзэх Татах
5Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай2015.02.18 №41 Үзэх Татах
6Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого2010.06.24 №34 Үзэх Татах
7Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого2015.06.19 №62 Үзэх Татах
8Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл2003.12.11 №54 Үзэх Татах
9Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого2011.12.23 №65 Үзэх Татах
10Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого2009.06.25 №45 Үзэх Татах
11Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай2007.02.06 №27 Үзэх Татах