• Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам, Холбогдох саналыг УУХҮЯ-д илгээнэ үү. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/234
  • Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам-д Холбогдох саналыг УУХҮЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт бичгээр, эсхүл 263023 утсаар өгч болно.  http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/228
  • Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм /төсөл/-д Холбогдох саналыг УУХҮЯ-ны Түлшний бодлогын газрын 260701 утсаар, эсхүл Pureve91@gmail.com хаягаар илгээнэ үү. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/218
  • Уул уурхайн хууль /Төсөл/-д Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны 264266 утсаар өгөх болон Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/214
  • Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл - Санал зөвлөмжөө УУХҮЯ-ны Геологийн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/213
  • Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам - Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны Ахлах мэргэжилтэн Т.Зууннаст-д 264266 утсаар өгөх болон Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/212
  • Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл - Санал зөвлөмжөө УУХҮЯ-ны Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж, эсвэл 51264056 утсаар өгч болно.  http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/196
  • Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл - Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны 264883 утсаар өгөх болон Геологийн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/195
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам - Дэлгэрэнгүй санал, тайлбарыг УУХҮЯ-ны Түлшний бодлогын газар хаяглан ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/185