Эх сурвалж: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, http://mmhi.gov.mn/

Нэр Огноо Файл
1Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл2017-01-16 Үзэх Татах
2Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017-02-15 Үзэх Татах
3Уул уурхай хуулийн төсөл2017-02-02 Үзэх Татах
4Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон үйл ажиллагааны журмын төсөл2017-01-21 Үзэх Татах
5Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017-03-10 Үзэх Татах