• Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам, Холбогдох саналыг УУХҮЯ-д илгээнэ үү. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/234
  • Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам-д Холбогдох саналыг УУХҮЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт бичгээр, эсхүл 263023 утсаар өгч болно.  http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/228
  • Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм /төсөл/-д Холбогдох саналыг УУХҮЯ-ны Түлшний бодлогын газрын 260701 утсаар, эсхүл Pureve91@gmail.com хаягаар илгээнэ үү. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/218
  • Уул уурхайн хууль /Төсөл/-д Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны 264266 утсаар өгөх болон Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/214
  • Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл - Санал зөвлөмжөө УУХҮЯ-ны Геологийн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/213
  • Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам - Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны Ахлах мэргэжилтэн Т.Зууннаст-д 264266 утсаар өгөх болон Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/212
  • Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл - Санал зөвлөмжөө УУХҮЯ-ны Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж, эсвэл 51264056 утсаар өгч болно.  http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/196
  • Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл - Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны 264883 утсаар өгөх болон Геологийн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/195
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам - Дэлгэрэнгүй санал, тайлбарыг УУХҮЯ-ны Түлшний бодлогын газар хаяглан ирүүлж болно. http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/185
Нэр Огноо Файл
1Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл2023.01.13 Татах
2Дагалдах хуулийн төсөл2023.01.13 Татах
3Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2017.04.03 Татах
4Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.28 Татах
5Уул уурхайн хууль /Төсөл/2017.03.30 Татах
6Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам2017.03.16 Татах
7Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.10 Татах
8Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/2017.04.13 Татах
9Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам2017.04.20 Татах
10 Татах
11 Татах
12 Татах
13 Татах
14 Татах
15 Татах
16 Татах
17 Татах
18Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2019-05-23 Татах
19Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017.02.15 Татах
20Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017.03.10 Татах