Нэр Огноо Файл
1Статистикийн мэдээ 8-р сар2023-08 Татах
2Статистикийн мэдээ 7-р сар2023-07 Татах
3Статистикийн мэдээ 6-р сар2023-06 Татах
4Статистикийн мэдээ 5-р сар2023-05 Татах
5Статистикийн мэдээ 4-р сар2023-04 Татах
6Статистикийн мэдээ 3-р сар2023-03 Татах
7Статистикийн мэдээ 2-р сар2023-02 Татах
8Статистикийн мэдээ 1-р сар2023-01 Татах