Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 3-р сар2018-03 Татах
2Статистик мэдээ 2018 оны эхний хагас жил2018-07 Татах
3Статистик мэдээ 7-р сар2018-07 Татах
4Статистик мэдээ 8-р сар2018-08 Татах
5Статистик мэдээ 9-р сар2018-09 Татах
6Статистик мэдээ 1-р сар2018-01 Татах
7Статистик мэдээ 2-р сар2018-02 Татах
8Статистик мэдээ 4-р сар2018-04 Татах
9Статистик мэдээ 5-р сар2018-05 Татах
10Статистик мэдээ 6-р сар2018-06 Татах