Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 3-р сар2018-03 Татах
2Статистик мэдээ 1-р сар2018-01 Татах
3Статистик мэдээ 2-р сар2018-02 Татах
4Статистик мэдээ 4-р сар2018-04 Татах
5Статистик мэдээ 5-р сар2018-05 Татах