Ашигт малтмал газрын тосны газрын төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт 2023 үзэх

Ашигт малтмал газрын тосны газарын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээлэл үзэх

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын албан хаагчдын статистик мэдээлэл /2021.06.30-ны байдлаар/