Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 12-р сар2019-12 Татах
2Статистик мэдээ 11-р сар2019-11 Татах
3Статистик мэдээ 10-р сар2019-10 Татах
4Статистик мэдээ 9-р сар2019-09 Татах
5Статистик мэдээ 8-р сар2019-08 Татах
6Статистик мэдээ 7-р сар2019-07 Татах
7Статистик мэдээ 6-р сар2019-06 Татах
8Статистик мэдээ 5-р сар2019-05 Татах
9Статистик мэдээ 4-р сар2019-04 Татах
10Статистик мэдээ 3-р сар2019-03 Татах
11Статистик мэдээ 2-р сар2019-02 Татах
12Статистик мэдээ 1-р сар2019-01 Татах