Нэр Огноо Файл
1Annual bulletin of mining and geology 2016 Үзэх Татах
2Gold in Mongolia. Overview of value chain from mine to fine gold jewelry Үзэх Татах
3Managing Wealth and Opportunities in Mongolia, Final report Үзэх Татах
4Model Mine Investment Agreement Model Community Development Agreement Үзэх Татах
5Алт 2025 хөтөлбөрийн суурь судалгааны тайлан Үзэх Татах
6Бичил уурай эрхлэгчдийн зохион байгуулалтын талаарх ОУ-ын туршлага Үзэх Татах
7Бичил уурхайгаар олборлосон алтыг боловсруулах, албан ёсны сүлжээгээр худалдаалах арга зам Үзэх Татах
8Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал Үзэх Татах
9Бичил уурхайн хууль, эрх зүйн орчин Үзэх Татах
10Гарын авлага-Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц дахь иргэдийн оролцоо Үзэх Татах
11Гарын авлага-Иргэдийн нөхөрлөл байгуулах замаар байгалийн баялгийг хамгаалах, ашиглах Үзэх Татах
12Далд бичил уурай эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй Үзэх Татах
13Дэлхийн зах зээл дэх зэс үйлдвэрлэл болон хэрэглээ, МУ-ын зэсийн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал Үзэх Татах
14МУ-д уул уурхайн бирж байгуулах боломж судалгааны ажлын тайлан Үзэх Татах
15МУ-ын ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал Үзэх Татах
16МУ-ын уул уурхайн салбарын байгаль орчин , нийгмийн стратегийн үнэлгээ Үзэх Татах
17МУ-ын уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчин бусад орны татварын орчны харьцуулсан судалгаа Үзэх Татах
18Нүүрсний хариуцлагатай хөгжлийн бодлогын бэлтгэл ажил, Эцсийн тайлан Үзэх Татах
19Олон улс дахь геологийн албадын бүтэц загварын үнэлгээ, зөвлөмжүүд Үзэх Татах
20Тогтвортой бичил уурхай - санал, зөвлөмж Үзэх Татах
21Төмрийн хүдэрийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хандлага, дэлхийн зах зээлийн судалгаа дүгнэлт Үзэх Татах
22Уурхайг хаах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох Үзэх Татах
23Уурхайн нөхөн сэргээлт Үзэх Татах
24УУСИБТТ Төсөл, тайлан 2013 Үзэх Татах
25Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал Үзэх Татах
26Уламжлалт бус эх үүсвэрээс газрын тос болон хий гаргах, тэдгээрийн нөөц ба ангиллын ерөнхий судалгаа хийхэд болон тус салбарын бодлого боловсруулах зөвлөгөө Үзэх Татах
27Алт олборлолт, зах зээлийн хэтийн төлөв Үзэх Татах
28Гянтболд олборлолт ба зах зээлийн хэвийн төлөв2013 Үзэх Татах
29Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын ачаалал ба өөрлөлт, шинэчлэлтийн судалгаа2013 Үзэх Татах
30Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын хууль эрх зүйн орчин ба татварын ачааллын судалгаа 2011 Үзэх Татах
31Төмрийн хүдэр олборлолт ба зах зээлийн хэлтийн төлөв2013 Үзэх Татах
32Төмрийн хүдэр олборлолт ба зах зээлийн хэлтийн төлөв Үзэх Татах