Нэр Огноо Файл
1Алт 2025 хөтөлбөрийн суурь судалгааны тайлан Үзэх Татах
2Бичил уурай эрхлэгчдийн зохион байгуулалтын талаарх ОУ-ын туршлага Үзэх Татах
3Бичил уурхайгаар олборлосон алтыг боловсруулах, албан ёсны сүлжээгээр худалдаалах арга зам Үзэх Татах
4Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал Үзэх Татах
5Бичил уурхайн хууль, эрх зүйн орчин Үзэх Татах
6Гарын авлага-Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц дахь иргэдийн оролцоо Үзэх Татах
7Гарын авлага-Иргэдийн нөхөрлөл байгуулах замаар байгалийн баялгийг хамгаалах, ашиглах Үзэх Татах
8Далд бичил уурай эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй Үзэх Татах
9Дэлхийн зах зээл дэх зэс үйлдвэрлэл болон хэрэглээ, МУ-ын зэсийн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал Үзэх Татах
10МУ-д уул уурхайн бирж байгуулах боломж судалгааны ажлын тайлан Үзэх Татах
11МУ-ын ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал Үзэх Татах
12МУ-ын уул уурхайн салбарын байгаль орчин , нийгмийн стратегийн үнэлгээ Үзэх Татах
13МУ-ын уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчин бусад орны татварын орчны харьцуулсан судалгаа Үзэх Татах
14Нүүрсний хариуцлагатай хөгжлийн бодлогын бэлтгэл ажил, Эцсийн тайлан Үзэх Татах
15Олон улс дахь геологийн албадын бүтэц загварын үнэлгээ, зөвлөмжүүд Үзэх Татах
16Тогтвортой бичил уурхай - санал, зөвлөмж Үзэх Татах
17Төмрийн хүдэрийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хандлага, дэлхийн зах зээлийн судалгаа дүгнэлт Үзэх Татах
18Уурхайг хаах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох Үзэх Татах
19Уурхайн нөхөн сэргээлт Үзэх Татах
20УУСИБТТ Төсөл, тайлан 2013 Үзэх Татах
21Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал Үзэх Татах
22Уламжлалт бус эх үүсвэрээс газрын тос болон хий гаргах, тэдгээрийн нөөц ба ангиллын ерөнхий судалгаа хийхэд болон тус салбарын бодлого боловсруулах зөвлөгөө Үзэх Татах
23Алт олборлолт, зах зээлийн хэтийн төлөв Үзэх Татах
24Гянтболд олборлолт ба зах зээлийн хэвийн төлөв2013 Үзэх Татах
25Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын ачаалал ба өөрлөлт, шинэчлэлтийн судалгаа2013 Үзэх Татах
26Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын хууль эрх зүйн орчин ба татварын ачааллын судалгаа 2011 Үзэх Татах
27Төмрийн хүдэр олборлолт ба зах зээлийн хэлтийн төлөв2013 Үзэх Татах
28Цайр олборлолт ба зах зээлийн хэтийн төлөв2010 Үзэх Татах
29АМГТГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан2017 Үзэх Татах