Нэр Огноо Файл
1Монгол улсын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчны судалгаа2023 Татах
2Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ил тод байдлыг хангах нь2017 Татах
3Эрдсийн бүтээгдэхүүний шинэ зах зээл: Сайн засаглалд чиглэсэн шинэчлэл хийх боломж уу?2016 Татах
4Монгол Улс бөгөөд Азийг олон улсын практик ажиглалтын өнцгөөс харах нь2016 Татах
5Алт 2025 хөтөлбөрийн суурь судалгааны тайлан Татах
6Бичил уурай эрхлэгчдийн зохион байгуулалтын талаарх ОУ-ын туршлага Татах
7Бичил уурхайгаар олборлосон алтыг боловсруулах, албан ёсны сүлжээгээр худалдаалах арга зам Татах
8Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал Татах
9Бичил уурхайн хууль, эрх зүйн орчин Татах
10Гарын авлага-Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц дахь иргэдийн оролцоо Татах
11Гарын авлага-Иргэдийн нөхөрлөл байгуулах замаар байгалийн баялгийг хамгаалах, ашиглах Татах
12Далд бичил уурай эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй Татах
13Дэлхийн зах зээл дэх зэс үйлдвэрлэл болон хэрэглээ, МУ-ын зэсийн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал Татах
14МУ-д уул уурхайн бирж байгуулах боломж судалгааны ажлын тайлан Татах
15МУ-ын ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал Татах
16МУ-ын уул уурхайн салбарын байгаль орчин , нийгмийн стратегийн үнэлгээ Татах
17МУ-ын уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчин бусад орны татварын орчны харьцуулсан судалгаа Татах
18Нүүрсний хариуцлагатай хөгжлийн бодлогын бэлтгэл ажил, Эцсийн тайлан Татах
19Олон улс дахь геологийн албадын бүтэц загварын үнэлгээ, зөвлөмжүүд Татах
20Тогтвортой бичил уурхай - санал, зөвлөмж Татах
21Төмрийн хүдэрийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хандлага, дэлхийн зах зээлийн судалгаа дүгнэлт Татах
22Уурхайг хаах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох Татах
23Уурхайн нөхөн сэргээлт Татах
24УУСИБТТ Төсөл, тайлан 2013 Татах
25Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал Татах
26Уламжлалт бус эх үүсвэрээс газрын тос болон хий гаргах, тэдгээрийн нөөц ба ангиллын ерөнхий судалгаа хийхэд болон тус салбарын бодлого боловсруулах зөвлөгөө Татах
27Алт олборлолт, зах зээлийн хэтийн төлөв Татах
28Гянтболд олборлолт ба зах зээлийн хэвийн төлөв2013 Татах
29Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын ачаалал ба өөрлөлт, шинэчлэлтийн судалгаа2013 Татах
30Монгол Улсын уул уурхайн салбарын татварын хууль эрх зүйн орчин ба татварын ачааллын судалгаа 2011 Татах
31Төмрийн хүдэр олборлолт ба зах зээлийн хэлтийн төлөв2013 Татах
32Цайр олборлолт ба зах зээлийн хэтийн төлөв2010 Татах
33АМГТГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан2017 Татах