• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  • Эрхэм зорилго, зорилт
  • Байгууллагын түүх
  • Удирдлага
  • Бүтэц, зохион байгуулалт
   • Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
   • Хууль, эрх зүйн хэлтэс
   • Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэс
   • Кадастрын хэлтэс
   • Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс
   • Геологи, хайгуулын хэлтэс
   • Нүүрсний судалгааны хэлтэс
   • Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төв
   • Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс
   • Хүнд үйлдвэрлэл, техник технологийн хэлтэс
   • Газрын тос, шатах ашигт малтмалын шинжилгээ, туршилтын лаборатори
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  • Хууль
  • УИХ-ын тогтоол
  • Засгийн газрын тогтоол
  • Сайд, агентлагийн даргын тушаал
  • Дүрэм, журам
  • Бодлогын баримт бичгийн төсөл
 • МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
  • Салбарын мэдээлэл
   • Геологи хайгуулын мэдээлэл
   • Кадастрын мэдээлэл
   • Газрын тосны мэдээлэл
   • Газрын тосны бүтээгдэхүүний мэдээлэл
   • Уул, уурхайн мэдээлэл
   • Хүнд үйлдвэрийн мэдээлэл
   • Нүүрсний мэдээлэл
   • ЭБМТТ-ийн мэдээлэл
   • Олон улсын мэдээлэл
  • Статистик мэдээ
  • Цаг үе, үйл явдал
  • Дүрст мэдээ
  • Хэвлэлийн мэдээ
  • Фото мэдээ
  • Үнийн мэдээ
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Кадастр
   • Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
   • Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
   • Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл буцаах, барьцаалах, нөхөн авах
   • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
   • Маягт 
   • Үнэ төлбөр
  • Геологи хайгуул
   • Төлөвлөгөө, тайлангийн маягт
  • Газрын тос
   • Гэрээний загвар
   • Бүрдүүлэх материал
  • Лаборатори
   • Шинжилгээ
  • Нүүрс
   • Гэрээ, заавар, тайлан, төлөвлөгөөний маягт
  • ЭБМТТөв
   • Заавар, маягт
   • Үнэ төлбөр
 • ИЛ ТОД БАЙДАЛ
  • Үйл ажиллагааны ил тод байдал
   • Төсөл, хөтөлбөр
   • Тайлан, төлөвлөгөө
   • Судалгааны сан, ном, гарын авлага
   • Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
  • Хүний нөөцийн ил тод байдал
   • Сул орон тооны зар
   • Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
   • Хүний нөөцийн стратеги
   • Хүний нөөцийн тайлан
  • Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал
   • Батлагдсан төсөв
   • Санхүүгийн тайлан
   • Аудитын дүгнэлт
   • Худалдан авах ажиллагаа
 • ШИЛЭН ДАНС
  • Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  • хөрөнгө оруулалт
  • Хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйлгээ
 • ААН-ИЙН АНХААРАЛД