Нэр Огноо Файл
1Тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулах журам Үзэх Татах
2Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам Үзэх Татах
3Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Үзэх Татах
4Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Үзэх Татах
5Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам, ЗГ-ын 2010.12.01, 308 тогтоол Үзэх Татах
6Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Үзэх Татах
7Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам Үзэх Татах
8АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Үзэх Татах
9Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Үзэх Татах
10Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Үзэх Татах
11Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
12УУС-ын 2015.06.29-126 тушаалаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Үзэх Татах
13Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
14Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
15Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах