Нэр Огноо Файл
1Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Татах
2Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Татах
3Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Татах
4Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Татах
5Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам Татах
6АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Татах
7Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Татах
8Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Татах
9Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
10Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулах журам2015.06.29 Татах
11УУС-ын 2015.06.29-126 тушаалаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Татах
12Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Татах
13Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Татах
14Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Татах
15Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Татах
16Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Татах