Хэлтсийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Агентлагийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дотоод аудит хийх, статистик мэдээллийг боловсруулах;

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дотоод хяналт, дотоод аудит хийх болон статистик мэдээллийг боловсруулах үндсэн үүргийг хүлээж, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, дотоод хяналт шалгалт, дотоод хяналт шинжилгээний тогтолцоог буй болгох, удирдлагын шийдвэр, дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, аппаратын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, шаардлагатай статистик тоон мэдээллээр удирдах дээд байгууллага, иргэдийг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагаа нь удирдлагад шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, ажилтнуудын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэнэ.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний шууд хэрэглэгч нь газрын дарга, орлогч дарга, газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга, тэдгээрийн ажилтнууд байх бөгөөд шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээг хэрэглэгч нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлаг, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

Овог нэр

Албан тушаал

Утас

Мэйл хаяг

1

Батлутын Будхүү

Хэлтсийн дарга

70181305

budkhuu.b@mrpam.gov.mn

2

Мягмардашийн Мөнхзул                     

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70181308

munkhzul.m@mrpam.gov.mn

3

Лувсанцэрэнгийн Бадамханд

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

70181308

badamkhand.l@mrpam.gov.mn

4

Сандагийн     Оюун-Эрдэнэ

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ статистикийн мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

70181308

oyun-erdene.s@mrpam.gov.mn

5

Цэдэнсодномын Содцэцэг

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70181308

sodtsetseg.ts@mrpam.gov.mn

6

Чойжоогийн Эрдэнэцэцэг

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70181308

erdenetsetseg.ch@mrpam.gov.mn