Нэр Огноо Файл
1Статистикийн мэдээ 1-р сар2022-01 Татах
2Статистикийн мэдээ 2-р сар2022-02 Татах
3Статистикийн мэдээ 3-р сар2022-03 Татах
4Статистикийн мэдээ 4-р сар2022-04 Татах
5Статистикийн мэдээ 5-р сар2022-05 Татах
6Статистикийн мэдээ 6-р сар2022-06 Татах
7Статистикийн мэдээ 7-р сар2022-07 Татах
8Статистикийн мэдээ 8-р сар2022-08 Татах
9Статистикийн мэдээ 9-р сар2022-09 Татах
10Статистикийн мэдээ 10-р сар2022-10 Татах
11Статистикийн мэдээ 11-р сар2022-11 Татах
12Статистикийн мэдээ 12-р сар2022-12 Татах