Нэр Огноо Файл
1Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Татах
2Газрын хэвлийн тухай хууль1988.11.29 Татах
3Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай1999.12.16 Татах
4Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Татах
5Газрын тухай хууль2002.06.07 Татах
6Ашигт малтмалын тухай 2006.07.08 Татах
7Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Татах
8Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Татах
9Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Татах
10Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Татах
11Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Татах
12Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Татах
13Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай2013.01.31 Татах
14Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Татах
15Газрын тосны тухай2014.07.01 Татах
16Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай2023.05.04 Татах
17Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Татах
18Захиргааны ерөнхий хууль2015.06.19 Татах