Нүүрсний нөөц, баялаг

Нүүрсний геологийн таамаг нөөц: 173.3 тэрбум тонн, 300 гаруй орд илрэл, 15 сав газарт. Үүнээс: 37.4 тэрбум тонн нүүрсний нөөцийг геологи хайгуул, нарийвчилсан хайгуулын ажлаар тогтоосон.

Нүүрсний уурхай

2017.01.01-ны байдлаар:  Нүүрсний 49 уурхай идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Чулуун нүүрсний 29, Хүрэн нүүрсний 20 уурхай байна. Үүнээс:

  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчит 7 ААН 8 уурхайд,
  2. Дотоодын болон хамтарсан 28 ААН 33 уурхайд,
  3. 100% Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 7 ААН 8 уурхайд нүүрс олборлож байна. 

Стратегийн ач холбогдол бүхий нүүрсний ордууд /Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоол/

Д/д

Ордын нэр

ААН, компани

Олборлолтын жилийн хүч чадал, мян.тн

Нүүрс экспортолж байгаа боомт

1

Таван толгой

Эрдэнэс Монгол ХХК

35,000.0

Гашуун сухайт

 

 

Таван толгой ХК

2,000.0

Гашуун сухайт

 

 

Энержи Ресурс ХХК

15,000.0

Гашуун сухайт

2

Нарийн сухайт

Монголын Алт МАК ХХК

14,000.0

Шивээ хүрэн

 

 

Чин Хуа МАК НС ХХК

2,000.0

Шивээ хүрэн

 

 

Суасгоби сэндс ХХК

9,000.0

Шивээ хүрэн

 

 

Өсөх зоос ХХК

3,500.0

Шивээ хүрэн

3

Багануур

Багануур ХК

4,000.0

Төвийн ЭХСистем

4

Шивээ-Овоо

Шивээ-Овоо ХК

2,000.0

Төвийн ЭХСистем

2016 онд Монгол Улс 35,096.5 мян.тн нүүрс олборлож, 33,831.7 мян.тн-ыг борлуулснаас 25,809.3 мян.тн нүүрс экспортод гаргажээ. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олборлолт 146.4%, борлуулалт 152.9%, экспорт 178.4% болж өссөн үзүүлэлттэй байна.

Нүүрс олборлолт, борлуулалт, экспорт 2012-2016

Монгол улсын нүүрсний дотоод хэрэглээ. /2012-2016/

2012-2016 онуудад хилийн боомтуудаар гарсан нүүрсний хэмжээ

Тайлбар: Хилийн боомтуудаар 2012 онд  19,378.6 мян. тн , 2013 онд 18,188.3 мян.тн, 2014 онд 19,512.3 мян.тн, 2015 онд 14,467.5 мян.тн, 2016 онд 25,809.3 мян.тн нүүрс экспортод гарсан байна.

Нүүрсний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

Тайлбар: Дээрх мэдээллийг нүүрсний орд ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгаж батлуулсан мэдээлэлд үндэслэн гаргав. 

2016*-Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл

2012-2016 онд нүүрсний салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт