Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын нутаг 29770.28 га бүхий Цагаан овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

111

30

2.1

45

52

3.95

2

111

30

2.1

45

48

47.11

3

111

28

11.96

45

47

59.87

4

111

20

52.11

45

44

51.25

5

111

16

32.09

45

44

46.14

6

111

16

32.09

45

44

46.1

7

111

16

32

45

44

46.1

8

111

16

28

45

40

51.62

9

111

11

2

45

40

51.62

10

111

11

2

45

41

53

11

111

12

34

45

41

52.4

12

111

12

34

45

41

52.46

13

111

12

34.4

45

41

52.46

14

111

12

44.27

45

45

53.12

15

111

12

40

45

46

51.61

16

111

14

2.02

45

46

51.61

17

111

14

2.02

45

46

51.62

18

111

14

2.02

45

46

51.62

19

111

14

2.03

45

49

19.8

20

111

14

5.08

45

49

19.42

21

111

14

4.42

45

49

19.43

22

111

14

4.39

45

49

18.78

23

111

14

5.09

45

49

18.77

24

111

14

5.11

45

49

19.41

25

111

14

5.2

45

49

19.4

26

111

14

48.56

45

49

59.9

27

111

14

59

45

49

59.9

28

111

14

59

45

50

0

29

111

14

59.5

45

50

0

30

111

14

59.5

45

50

10.12

31

111

16

35.51

45

51

39.79

32

111

17

56.5

45

53

56.8

33

111

17

56.51

45

53

58.4

34

111

17

58

45

53

58.4

35

111

17

58

45

53

56.7

36

111

24

13

45

52

44

Босго үнэ: 133,966,260 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-1

 1. Төв аймгийн Борнуур сумын нутаг 52.54 га бүхий Харганат нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

22

34.54

48

32

23.87

2

106

22

37.44

48

32

22.75

3

106

22

37.46

48

32

22.75

4

106

22

37.46

48

32

22.75

5

106

22

39.73

48

32

22.76

6

106

22

44.34

48

32

21.83

7

106

22

44.36

48

32

21.83

8

106

22

44.37

48

32

21.83

9

106

22

47.53

48

32

22.42

10

106

22

49.22

48

32

25.11

11

106

22

50.63

48

32

27.02

12

106

22

53.26

48

32

27.57

13

106

22

54.36

48

32

27.8

14

106

22

57.51

48

32

27.25

15

106

23

0.69

48

32

25.93

16

106

23

2.14

48

32

24.99

17

106

23

3.9

48

32

22.71

18

106

23

7.36

48

32

22.14

19

106

23

12.83

48

32

21.79

20

106

23

12.83

48

32

21.79

21

106

23

12.85

48

32

21.79

22

106

23

16.01

48

32

22.38

23

106

23

19.16

48

32

23.74

24

106

23

21.15

48

32

25.08

25

106

23

23.71

48

32

25.48

26

106

23

25.45

48

32

24.92

27

106

23

26.33

48

32

23.39

28

106

23

26.34

48

32

21.48

29

106

23

27.81

48

32

19.77

30

106

23

33.58

48

32

17.89

31

106

23

35.88

48

32

17.71

32

106

23

35.89

48

32

17.71

33

106

23

35.91

48

32

17.71

34

106

23

37.32

48

32

17.91

35

106

23

38.31

48

32

17.34

36

106

23

39.63

48

32

16.58

37

106

23

41.39

48

32

14.11

38

106

23

43.41

48

32

13.35

39

106

23

43.43

48

32

13.36

40

106

23

43.44

48

32

13.35

41

106

23

46.02

48

32

13.75

42

106

23

48.18

48

32

14

43

106

23

48.18

48

32

8.84

44

106

23

45.44

48

32

9.31

45

106

23

43.05

48

32

9.73

46

106

23

37.57

48

32

10.84

47

106

23

32.4

48

32

11.39

48

106

23

25.46

48

32

13.45

49

106

23

19.98

48

32

14.77

50

106

23

15.93

48

32

17.03

51

106

23

10.72

48

32

18.72

52

106

23

6.12

48

32

19.27

53

106

23

6.1

48

32

19.27

54

106

23

6.1

48

32

19.27

55

106

23

2.64

48

32

19.26

56

106

23

0.36

48

32

18.28

57

106

22

57.2

48

32

17.13

58

106

22

53.78

48

32

17.1

59

106

22

47.43

48

32

18.21

60

106

22

47.42

48

32

18.21

61

106

22

47.41

48

32

18.21

62

106

22

45.11

48

32

18.01

63

106

22

43.4

48

32

17.43

64

106

22

42.26

48

32

16.66

65

106

22

40.83

48

32

15.7

66

106

22

39.11

48

32

15.5

67

106

22

37.99

48

32

15.69

68

106

22

36.54

48

32

15.87

69

106

22

36.53

48

32

15.87

70

106

22

36.52

48

32

15.87

71

106

22

34.21

48

32

15.66

72

106

22

32.87

48

32

15.02

73

106

22

28.99

48

32

16.28

74

106

22

26.48

48

32

17.43

75

106

22

24.55

48

32

17.72

76

106

22

23.74

48

32

18.19

77

106

22

23.46

48

32

19.63

78

106

22

22.56

48

32

21.84

79

106

22

20.56

48

32

23.79

80

106

22

17.72

48

32

24.92

81

106

22

15.12

48

32

25.07

82

106

22

12.77

48

32

25.88

83

106

22

8.68

48

32

26.59

84

106

22

4.34

48

32

28.38

85

106

21

58.76

48

32

31.21

86

106

21

53.28

48

32

34.61

87

106

21

51.37

48

32

36.88

88

106

22

12.44

48

32

36.88

89

106

22

16.03

48

32

32.57

90

106

22

21.25

48

32

29.72

91

106

22

24.13

48

32

28.21

92

106

22

28.32

48

32

27.2

93

106

22

31.06

48

32

26.54

Босго үнэ: 236,430 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-2

 1. Архангай аймгийн Өгийнуур, Хашаат сумдын нутаг 1775.26 га бүхий Бор азарга уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

102

54

43.07

47

39

56.29

2

102

54

43.07

47

39

54.66

3

102

55

8.57

47

39

54.66

4

102

55

8.57

47

37

49.52

5

102

55

3.03

47

37

49.52

6

102

55

3.03

47

37

4.48

7

102

52

44.57

47

37

4.48

8

102

52

44.57

47

39

49.84

9

102

53

50.95

47

40

8.06

10

102

53

55.34

47

40

34.66

11

102

55

8.57

47

40

34.66

12

102

55

8.57

47

39

56.29

 

Босго үнэ: 7,988,670 төгрөг                                                       

Талбайн код: СШ 41-3

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 3603.72 га бүхий Тарвагатай нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

103

3

28.68

47

32

46.66

2

103

3

28.68

47

29

56.49

3

103

7

7.51

47

29

56.49

4

103

7

7.51

47

29

10.66

5

103

1

5.67

47

29

10.66

6

103

1

5.67

47

29

12.65

7

103

1

3.36

47

29

12.65

8

103

1

3.36

47

29

10.66

9

102

59

56.57

47

29

10.66

10

102

59

56.57

47

29

50.22

11

103

0

29.14

47

29

50.22

12

103

0

29.14

47

29

51.98

13

102

59

56.57

47

29

51.98

14

102

59

56.57

47

32

46.66

 

Босго үнэ: 16,216,740 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-4

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 3772.05 га бүхий Тэмээ толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

103

7

7.51

47

23

44.79

2

103

4

8.57

47

23

44.79

3

103

4

8.57

47

29

10.66

4

103

7

7.51

47

29

10.66

Босго үнэ: 16,974,225 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-5

 1. Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын нутаг 5341.95 га бүхий Булаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

97

3

50

45

55

50

2

97

3

50

45

54

50

3

97

5

3

45

54

50

4

97

5

3

45

54

37

5

97

6

9.26

45

54

37

6

97

6

9.26

45

52

11.28

7

97

2

39.51

45

52

11.28

8

97

2

39.51

45

53

36.89

9

97

2

28.89

45

53

36.89

10

97

2

28.89

45

53

28.67

11

97

2

36.61

45

53

28.67

12

97

2

36.61

45

52

11.28

13

97

0

0.62

45

52

11.28

14

97

0

0.62

45

53

42.46

15

97

0

4.48

45

53

43.96

16

97

0

15.42

45

53

50.87

17

97

0

19.88

45

54

4.48

18

97

0

16.01

45

54

15.15

19

96

59

57.1

45

54

26.34

20

96

59

21.39

45

54

46.21

21

96

58

51.42

45

55

5.08

22

96

58

23.41

45

55

19.02

23

96

57

55.04

45

55

28.1

24

96

57

28.3

45

55

27.41

25

96

57

15.17

45

55

22.19

26

96

56

50.86

45

55

12.29

27

96

56

47.68

45

55

11

28

96

56

25.92

45

55

14.99

29

96

56

2.24

45

55

24.72

30

96

56

0.23

45

55

28.16

31

96

56

0.23

45

55

50

32

97

3

32.59

45

55

50

33

97

3

32.63

45

55

29.9

34

97

3

34.95

45

55

29.94

35

97

3

34.91

45

55

50

Босго үнэ: 24,038,775 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-6

 1. Говь-Алтай, Завхан аймгийн Тайшир, Шилүүстэй сумдын нутаг 2213.47  га бүхий Хамар булаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

97

0

0

46

42

27

2

97

0

0

46

40

1.56

3

96

57

58.21

46

40

1.56

4

96

56

43.53

46

39

2

5

96

56

42.87

46

39

2

6

96

56

29.27

46

39

22.38

7

96

56

29.27

46

39

29.67

8

96

56

32.26

46

41

48.52

9

96

56

15.38

46

41

59.51

10

96

56

15.38

46

42

13.16

11

96

56

21.07

46

42

13.16

12

96

56

21.07

46

42

27

Босго үнэ: 9,960,615 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-7

 1. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын нутаг 1178.6 га бүхий Ар хаалгат нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

91

17

48.83

46

46

55.34

2

91

17

48.83

46

46

49.63

3

91

17

58.22

46

46

49.63

4

91

17

58.22

46

46

39.37

5

91

18

11.76

46

46

39.37

6

91

18

11.76

46

46

34.57

7

91

18

18.74

46

46

34.57

8

91

18

18.74

46

46

27.37

9

91

18

26.6

46

46

27.37

10

91

18

26.6

46

46

21.46

11

91

18

39.49

46

46

21.46

12

91

18

39.49

46

46

16.68

13

91

18

47.69

46

46

16.68

14

91

18

47.69

46

46

13.17

15

91

19

2.67

46

46

13.17

16

91

19

6.4

46

46

11.54

17

91

19

10.58

46

46

9.98

18

91

19

15.25

46

46

8.4

19

91

19

15.25

46

45

1.45

20

91

19

15.25

46

45

1.45

21

91

19

15.25

46

45

1.44

22

91

15

59.25

46

45

1.44

23

91

15

59.25

46

46

29.76

24

91

16

24.55

46

46

29.76

25

91

16

24.55

46

46

32.6

26

91

16

51.4

46

46

32.6

27

91

16

51.4

46

46

40.02

28

91

17

2.51

46

46

40.02

29

91

17

2.51

46

46

42.69

30

91

17

11.71

46

46

42.69

31

91

17

11.71

46

46

45.92

32

91

17

24.38

46

46

45.92

33

91

17

24.38

46

46

48.02

34

91

17

27.21

46

46

48.89

35

91

17

32.83

46

46

51.03

36

91

17

40.43

46

46

52.98

37

91

17

47.15

46

46

54.81

Босго үнэ: 5,303,700 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-8

 1. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын нутаг 1560 га бүхий Ар хаалгат-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

91

14

28.89

46

49

1.45

2

91

14

28.89

46

48

47.58

3

91

14

53

46

48

47.58

4

91

14

53

46

48

36.56

5

91

15

21.93

46

48

36.56

6

91

15

21.93

46

48

23.82

7

91

15

42.6

46

48

23.82

8

91

15

42.6

46

48

19.88

9

91

15

53.97

46

48

19.88

10

91

15

53.97

46

48

14.61

11

91

15

57.41

46

48

14.61

12

91

15

57.41

46

48

0.91

13

91

15

56.83

46

47

59.72

14

91

15

55.41

46

47

56.16

15

91

15

54.51

46

47

53.51

16

91

15

51.56

46

47

53.51

17

91

15

51.56

46

47

46.27

18

91

15

46.39

46

47

46.27

19

91

15

46.39

46

47

36.28

20

91

15

29.51

46

47

36.28

21

91

15

29.51

46

47

25.61

22

91

15

25.72

46

47

25.61

23

91

15

25.72

46

47

1.43

24

91

11

46.25

46

47

1.43

25

91

11

46.25

46

47

48.93

26

91

12

1.97

46

47

48.93

27

91

12

1.97

46

47

35.21

28

91

12

17.24

46

47

35.21

29

91

12

17.24

46

47

40.08

30

91

12

24.1

46

47

40.08

31

91

12

24.1

46

47

48.05

32

91

12

39.15

46

47

48.05

33

91

12

39.15

46

47

31.23

34

91

13

15.22

46

47

31.23

35

91

13

15.22

46

48

2.21

36

91

13

5.92

46

48

2.21

37

91

13

5.92

46

47

55.79

38

91

12

46.45

46

47

55.79

39

91

12

46.45

46

48

2.21

40

91

12

27.64

46

48

2.21

41

91

12

27.64

46

47

57.56

42

91

12

9.49

46

47

57.56

43

91

12

9.49

46

47

53.58

44

91

11

46.25

46

47

53.58

45

91

11

46.25

46

48

38.28

46

91

12

16.57

46

48

38.28

47

91

12

16.57

46

48

32.75

48

91

12

56.63

46

48

32.75

49

91

12

56.63

46

48

52.89

50

91

12

48.66

46

48

52.89

51

91

12

48.66

46

48

48.46

52

91

12

11.04

46

48

48.46

53

91

12

11.04

46

48

52.89

54

91

12

0.64

46

48

52.89

55

91

12

0.64

46

48

41.82

56

91

11

46.25

46

48

41.82

57

91

11

46.25

46

49

1.45

Босго үнэ: 7,020,000 төгрөг

Талбайн код: СШ 41-9

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2020 оны 09 дүгээр сарын 15ы өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  ЖИЧ: ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор УОК-оос гаргасан 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолын дагуу (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛУУЛАХГҮЙ БАЙХ) талбай тус бүрийн нээх цагийг аж ахуйн нэгжүүдэд утсаар мэдэгдэнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263587

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь

              АНХААРУУЛГА: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР