Сонгон шалгаруулалтын урилга

                                                                                                         2018.09.24

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг 1059,14 га бүхий Баянзүрх нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

54

22.03

48

8

17.72

2

109

50

56.5

48

8

17.72

3

109

50

56.5

48

9

38.49

4

109

54

22.03

48

9

38.49

Босго үнэ: 4,766,130 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-1

 1. Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг 5696,97 га бүхий Ухаа нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

113

36

13.75

49

36

10.96

2

113

36

13.75

49

34

2.12

3

113

35

40.6

49

34

2.12

4

113

35

40.58

49

32

52.11

5

113

35

40.6

49

32

52.11

6

113

35

40.6

49

32

52

7

113

35

42.08

49

32

52

8

113

35

42.08

49

32

52

9

113

36

10.57

49

32

52

10

113

36

10.57

49

29

31.99

11

113

31

36.38

49

29

31.99

12

113

31

36.38

49

33

22.75

13

113

31

46.24

49

33

22.75

14

113

31

46.24

49

33

36.19

15

113

31

36.38

49

33

36.19

16

113

31

36.38

49

34

24.46

17

113

31

53.52

49

34

23.28

18

113

31

54.41

49

34

23.65

19

113

31

54.41

49

34

23.65

20

113

32

39.1

49

34

42.14

21

113

32

39.25

49

34

42.14

Босго үнэ: 25,636,365 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-2

 1. Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын нутаг 374,1 га бүхий Хатагтай нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

13

1.83

47

36

1.16

2

109

13

1.83

47

35

46.77

3

109

13

21.64

47

35

46.77

4

109

13

21.64

47

35

26.76

5

109

13

1.83

47

35

26.76

6

109

13

1.83

47

35

23

7

109

13

44

47

35

23

8

109

13

44

47

35

1.76

9

109

11

21.64

47

35

1.76

10

109

11

21.64

47

35

59.76

11

109

12

1.64

47

35

30.57

12

109

12

1.64

47

35

31.77

13

109

12

21.64

47

35

31.77

14

109

12

21.64

47

35

46.76

15

109

12

36.64

47

35

46.76

16

109

12

36.64

47

36

1.16

Босго үнэ: 1,683,450 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-3

4.Увс аймгийн Наранбулаг сумын нутаг 959.38 га бүхий Хар үзүүр нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

14

29.23

49

21

19.41

2

92

14

29.23

49

21

11.73

3

92

13

56.67

49

21

11.74

4

92

12

59.24

49

21

11.74

5

92

12

59.24

49

24

1.74

6

92

14

29.25

49

24

1.74

7

92

14

29.23

49

21

40.68

8

92

14

39.2

49

21

21.74

Босго үнэ: 4,317,210 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-4

5.Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутаг 6331,04 га бүхий Баян үзүүр нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

57

45.09

44

52

0.12

2

94

57

45.09

44

51

44.96

3

94

57

29.93

44

51

44.96

4

94

57

29.93

44

51

15.51

5

94

57

45.09

44

51

15.51

6

94

57

45.09

44

50

56.99

7

94

57

35.58

44

50

55.46

8

94

57

9.01

44

50

46.65

9

94

56

34.55

44

50

32.66

10

94

56

31.12

44

50

15.09

11

94

53

46.29

44

50

15.09

12

94

53

46.29

44

50

45.19

13

94

54

15.47

44

50

45.19

14

94

54

15.47

44

51

0.35

15

94

54

0.31

44

51

0.35

16

94

54

0.31

44

51

15.51

17

94

53

45.15

44

51

15.51

18

94

53

45.15

44

50

15.09

19

94

51

17.03

44

50

15.09

20

94

51

17.03

44

51

0.35

21

94

51

44.96

44

51

0.35

22

94

51

44.96

44

51

15.51

23

94

51

15.51

44

51

15.51

24

94

51

15.51

44

50

15.09

25

94

46

59.97

44

50

15.09

26

94

46

59.97

44

50

30.03

27

94

46

15.15

44

50

30.03

28

94

46

15.15

44

50

45.19

29

94

45

30.54

44

50

45.19

30

94

45

30.54

44

51

0.35

31

94

44

45.28

44

51

0.35

32

94

44

45.28

44

51

15.51

33

94

43

45.51

44

51

15.51

34

94

43

45.51

44

51

29.79

35

94

43

15.19

44

51

29.79

36

94

43

15.19

44

51

44.96

37

94

42

15.43

44

51

44.96

38

94

42

15.43

44

52

0.12

39

94

41

30.16

44

52

0.12

40

94

41

30.16

44

52

15.28

41

94

58

0.03

44

52

15.28

42

94

58

0.03

44

52

0.12

Босго үнэ: 28,489,680 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-5

6. Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутаг 495,54 га бүхий Нүхтийн ар нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

31

1,42

45

15

3,53

2

106

29

20,57

45

15

3,53

3

106

29

20,57

45

16

16,57

4

106

31

1,42

45

16

16,57

Босго үнэ: 2,229,930 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-6

            7. Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутаг 70,76 га бүхий Наран гол нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

29

43.22

49

7

33.17

2

106

29

43.22

49

7

27.11

3

106

29

43.18

49

7

27.08

4

106

29

38.17

49

7

23.81

5

106

29

35.33

49

7

22.03

6

106

29

32.75

49

7

18.62

7

106

29

32.98

49

7

18.43

8

106

29

37.8

49

7

13.47

9

106

29

35.36

49

7

13.32

10

106

29

33.05

49

7

13.94

11

106

29

32.03

49

7

14.72

12

106

29

31.02

49

7

15.16

13

106

29

29.73

49

7

15.26

14

106

29

28.56

49

7

15.19

15

106

29

26.98

49

7

14.28

16

106

29

24.47

49

7

12.52

17

106

29

23.16

49

7

11.92

18

106

28

39.33

49

7

11.92

19

106

28

39.33

49

7

33.17

20

106

28

51.16

49

7

33.17

21

106

28

51.29

49

7

33.11

22

106

28

52.83

49

7

32.84

23

106

28

53.87

49

7

32.82

24

106

28

55.28

49

7

32.79

25

106

28

56.7

49

7

32.27

26

106

28

57.33

49

7

31.83

27

106

28

57.69

49

7

30.56

28

106

28

58.57

49

7

30.03

29

106

29

0.12

49

7

29.76

30

106

29

1.28

49

7

29.83

31

106

29

2.22

49

7

30.67

32

106

29

3.55

49

7

32.19

33

106

29

3.72

49

7

32.95

34

106

29

3.41

49

7

33.17

35

106

29

5.97

49

7

33.17

36

106

29

6.45

49

7

31.04

37

106

29

7.34

49

7

30.35

38

106

29

12.99

49

7

30.83

39

106

29

16.76

49

7

31.2

40

106

29

20.7

49

7

31.48

41

106

29

25.14

49

7

31.74

42

106

29

28.72

49

7

31.48

43

106

29

31.99

49

7

31.12

44

106

29

35.75

49

7

30.53

45

106

29

38.69

49

7

30.49

46

106

29

40.84

49

7

30.79

47

106

29

42.84

49

7

32.05

48

106

29

43.12

49

7

33.17

Босго үнэ: 318,420 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-7

8. Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутаг 4376,61 га бүхий Уушиг уул-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

12

35

45

22

42

2

106

18

15

45

22

42

3

106

18

15

45

19

30.34

4

106

12

35

45

19

30.34

Босго үнэ: 19,694,745 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-8

9. Сүхбаатар аймгийн Наран сумын нутаг 12761.68 га бүхий Цагаан толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

113

35

42.02

44

53

59.9

2

113

35

15.12

44

53

48.05

3

113

33

52.38

44

53

53.19

4

113

30

2.02

44

54

7.5

5

113

30

2.53

44

54

10.56

6

113

36

10.46

44

57

30.59

7

113

35

26.76

45

0

10.56

8

113

48

32.91

45

0

10.56

9

113

47

38.5

44

59

15.05

10

113

45

25.58

44

58

16.77

11

113

42

1.93

44

56

47.31

Босго үнэ: 57,427,560 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-9

 1. Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг 2497,57 га бүхий Хөв нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

113

24

55.71

49

26

13.89

2

113

21

51.76

49

26

13.89

3

113

21

51.76

49

28

6.44

4

113

22

53.71

49

28

6.44

5

113

22

53.71

49

28

3.39

6

113

23

16.2

49

28

3.39

7

113

23

16.2

49

28

18.79

8

113

22

53.71

49

28

18.79

9

113

22

53.71

49

28

7.08

10

113

21

51.76

49

28

7.08

11

113

21

51.76

49

28

31.97

12

113

22

14.1

49

28

31.96

13

113

22

14.1

49

29

21.06

14

113

21

51.76

49

29

21.06

15

113

21

51.76

49

29

39.05

16

113

21

54.48

49

30

8.66

17

113

24

14.24

49

30

8.66

18

113

24

14.07

49

30

5.36

19

113

24

15.45

49

30

5.33

20

113

24

15.45

49

30

5.27

21

113

24

23.51

49

30

5.1

22

113

24

23.39

49

30

2.01

23

113

24

22.97

49

29

51.85

24

113

24

24.35

49

29

51.82

25

113

24

24.35

49

29

51.75

26

113

24

31.41

49

29

51.62

27

113

24

30.46

49

29

32.27

28

113

24

31.83

49

29

32.24

29

113

24

31.83

49

29

32.17

30

113

24

37.41

49

29

32.06

31

113

24

36.34

49

29

10.33

32

113

24

37.71

49

29

10.31

33

113

24

37.71

49

29

10.24

34

113

24

45.77

49

29

10.06

35

113

24

45.77

49

29

10.06

36

113

24

44.93

49

28

53.11

37

113

24

44.66

49

28

47.71

38

113

24

31.68

49

28

56.89

39

113

24

8.57

49

29

5.6

40

113

24

2.11

49

29

8.95

41

113

24

2.11

49

29

9.1

42

113

23

45.1

49

29

18.33

43

113

23

26.27

49

29

41.3

44

113

23

25.38

49

29

41.07

45

113

23

26.15

49

29

40.13

46

113

23

25.95

49

29

40.13

47

113

23

24.91

49

29

41.4

48

113

23

24.02

49

29

41.17

49

113

23

32.08

49

29

31.35

50

113

23

43.05

49

29

17.98

51

113

24

2.35

49

29

3.26

52

113

24

42.91

49

28

42.73

53

113

24

41.68

49

28

17.26

54

113

24

43.05

49

28

17.23

55

113

24

43.05

49

28

17.16

56

113

24

51.1

49

28

17

57

113

24

50.32

49

28

1.22

58

113

24

51.69

49

28

1.19

59

113

24

51.69

49

28

1.12

60

113

24

56.77

49

28

1.01

61

113

24

55.81

49

27

41.68

62

113

24

57.19

49

27

41.65

63

113

24

57.18

49

27

41.58

64

113

25

1.27

49

27

41.49

65

113

25

0.33

49

27

22.16

66

113

25

1.7

49

27

22.13

67

113

25

1.7

49

27

22.06

68

113

25

15.2

49

27

21.78

69

113

25

14.55

49

27

8.91

70

113

25

15.93

49

27

8.88

71

113

25

15.93

49

27

8.81

72

113

25

22.37

49

27

8.69

Босго үнэ: 11,239,065 төгрөг

Талбайн код: СШ 27-10

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын  цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.    

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын  талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох саналыг 2018 оны 10 дугаар сарын  25-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2018 оны 10 дугаар сарын 26 -ны өдрийн 09  цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд  нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхай,  хүнд үйлдвэрийн  сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263923

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт / Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль           хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний   санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг  / Кадастрын хэлтсээс авах /
 • Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)
 •  Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруултанд оролцох  тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсбн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР