Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/184 тоот тушаалаар  2018 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр СШ-29-9 дугаарт зарлагдсан Ховд аймгийн Буянт сумын нутаг 3116.74 га бүхий Шохойт цагаан нэртэй талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарласныг хүчингүй болгосон тул уг талбайд сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авахгүй болохыг мэдэгдье.

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС