Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 

 1. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын нутаг 8308.61 га бүхий Хонгор уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

90

14

9.41

48

22

46.23

2

90

14

47.36

48

21

56.55

3

90

14

11.7

48

21

56.55

4

90

14

11.7

48

21

38.5

5

90

14

37.6

48

21

38.5

6

90

14

37.6

48

21

54.45

7

90

14

48.97

48

21

54.45

8

90

16

54.13

48

19

10.62

9

90

16

54.13

48

17

2.3

10

90

13

52.85

48

15

59.83

11

90

13

52.85

48

16

18.21

12

90

9

59.08

48

16

18.21

13

90

9

59.08

48

21

27.19

14

90

12

32.24

48

21

47.37

15

90

13

25.56

48

23

31.47

 

Босго үнэ: 37 388 745 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-1

 

 1.  Сүхбаатар аймгийн Онгон, Наран сумдын нутаг 81758.87 га бүхий Баавхай-уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

Сек

град

мин

сек

1

113

30

1.3

45

10

1.59

2

113

30

1.3

45

5

1.67

3

113

30

2.5

45

5

1.67

4

113

30

2.5

45

0

0

5

113

30

0.2

45

0

0

6

113

21

15

45

0

0.25

7

113

17

47

45

0

0.36

8

113

17

33

45

0

0.47

9

113

14

59

45

0

39.56

10

113

12

0.1

45

0

59.45

11

113

9

26.5

45

0

59.69

12

113

9

26.4

45

0

58.11

13

113

7

40.8

45

1

56.01

14

113

6

15

45

2

9.16

15

113

8

51.7

45

6

14.1

16

113

8

28.1

45

7

42.12

17

113

7

0.65

45

8

13.77

18

113

6

31.8

45

7

36.17

19

113

6

20.1

45

7

18.99

20

113

5

23.2

45

5

17.99

21

113

3

24.7

45

2

35.27

22

113

3

21.3

45

2

35.78

23

112

54

37

45

3

5.8

24

112

46

41

45

7

45.89

25

112

46

18

45

8

22.16

26

112

45

52

45

8

14.66

27

112

44

19

45

9

9.4

28

112

43

48

45

10

1.57

29

113

0

2.39

45

10

1.57

30

113

28

7.7

45

10

1.58

 

Босго үнэ: 367 914 915 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-2

 1. Төв аймгийн Баянцогт, Баянчандмань сумдын нутаг 1896.24 га бүхий Майхант нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

5

8.71

48

11

33.82

2

106

5

8.43

48

11

17.82

3

106

5

41.2

48

11

17.82

4

106

5

41.2

48

11

1.82

5

106

6

11.15

48

11

1.82

6

106

6

11.56

48

10

56.66

7

106

6

10.17

48

10

56.66

8

106

6

10.17

48

10

55.82

9

106

6

11.64

48

10

55.82

10

106

6

16.06

48

10

1.36

11

106

6

21.2

48

10

0.26

12

106

6

21.2

48

9

21.82

13

106

4

15.87

48

9

21.82

14

106

4

15.87

48

10

5.49

15

106

4

9.39

48

10

5.49

16

106

4

9.39

48

9

21.82

17

106

2

16.16

48

9

21.82

18

106

2

16.16

48

11

33.82

19

106

3

59.24

48

11

33.82

20

106

3

59.24

48

11

1.7

21

106

4

1.18

48

11

1.7

22

106

4

1.18

48

11

33.82

 

Босго үнэ: 8 533 080 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-3

 

 1. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын нутаг 2179.6 га бүхий Баян нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

99

16

43.62

46

2

56.67

2

99

16

43.62

46

1

48.25

3

99

16

33.3

46

1

48.25

4

99

16

33.3

46

0

51.27

5

99

16

14.67

46

0

51.27

6

99

16

14.67

45

58

11.82

7

99

16

50.17

45

58

11.82

8

99

16

50.17

45

57

30.75

9

99

14

49.09

45

57

30.75

10

99

14

49.09

46

3

1.3

11

99

16

24.96

46

3

1.3

12

99

16

24.96

46

2

56.67

 

Босго үнэ: 9 808 200 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-4

 

 1. Говь-Алтай  аймгийн Бугат сумын нутаг 1711.81 га бүхий Чулуут нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

94

12

45.09

45

6

44.96

2

94

12

45.09

45

3

14.68

3

94

12

15.43

45

3

14.68

4

94

12

15.43

45

4

30.26

5

94

7

44.72

45

4

30.26

6

94

7

44.72

45

4

45.43

7

94

8

15.04

45

4

45.43

8

94

8

15.04

45

4

59.93

9

94

8

45.15

45

4

59.93

10

94

8

45.15

45

5

15.09

11

94

9

15.47

45

5

15.09

12

94

9

15.47

45

5

30.03

13

94

10

0.07

45

5

30.03

14

94

10

0.07

45

5

45.19

15

94

10

30.4

45

5

45.19

16

94

10

30.4

45

6

0.35

17

94

10

59.84

45

6

0.35

18

94

10

59.84

45

6

15.51

19

94

11

30.16

45

6

15.51

20

94

11

30.16

45

6

29.79

21

94

12

0.26

45

6

29.79

22

94

12

0.26

45

6

44.96

 

Босго үнэ: 7 703 145 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-5

 

 1. Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг 19080.01 га бүхий Хүрэн цав нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

 1.  

97

15

52.63

44

52

10.87

 1.  

97

15

52.63

44

51

19.28

 1.  

97

16

16.72

44

51

19.28

 1.  

97

16

16.72

44

48

25.53

 1.  

97

16

3.24

44

48

25.53

 1.  

97

16

3.24

44

48

45.7

 1.  

97

15

55.68

44

48

45.7

 1.  

97

15

55.68

44

49

19.1

 1.  

97

15

23.54

44

49

19.1

 1.  

97

15

23.54

44

49

10.91

 1.  

97

14

54.77

44

49

10.91

 1.  

97

14

54.77

44

49

29.95

 1.  

97

14

43.21

44

49

29.95

 1.  

97

14

43.21

44

50

12.67

 1.  

97

14

12.96

44

50

12.67

 1.  

97

14

12.96

44

49

21.85

 1.  

97

13

57.58

44

49

25.09

 1.  

97

13

45.69

44

49

29.69

 1.  

97

13

34.64

44

49

32.54

 1.  

97

13

34.64

44

50

23.18

 1.  

97

13

4.32

44

50

23.18

 1.  

97

13

4.32

44

50

17.17

 1.  

97

12

49.77

44

50

12.87

 1.  

97

12

49.77

44

50

21.49

 1.  

97

11

39.19

44

50

21.49

 1.  

97

11

39.19

44

50

27.04

 1.  

97

11

0.83

44

50

27.04

 1.  

97

11

0.83

44

50

41.66

 1.  

97

10

26.08

44

50

41.66

 1.  

97

10

26.08

44

49

50.65

 1.  

97

11

15.72

44

49

50.65

 1.  

97

11

15.72

44

49

39.9

 1.  

97

11

39.19

44

49

39.9

 1.  

97

11

39.19

44

49

46.83

 1.  

97

12

29.6

44

49

46.83

 1.  

97

12

29.6

44

49

17.21

 1.  

97

13

2.66

44

49

17.21

 1.  

97

13

2.66

44

49

10.96

 1.  

97

13

29.12

44

49

10.96

 1.  

97

13

29.12

44

48

55.53

 1.  

97

13

50.07

44

48

55.53

 1.  

97

13

50.07

44

48

44.5

 1.  

97

14

7.71

44

48

44.5

 1.  

97

14

7.71

44

48

32.37

 1.  

97

14

35.97

44

48

32.37

 1.  

97

14

35.97

44

48

23.31

 1.  

97

14

58.05

44

48

23.31

 1.  

97

14

58.05

44

48

14.79

 1.  

97

15

22.28

44

48

14.79

 1.  

97

15

22.28

44

48

2.84

 1.  

97

15

0.85

44

48

2.84

 1.  

97

15

0.85

44

48

6.63

 1.  

97

14

22.41

44

48

6.63

 1.  

97

14

22.41

44

48

14.19

 1.  

97

13

4.26

44

48

14.19

 1.  

97

13

4.26

44

48

29.31

 1.  

97

11

49.27

44

48

29.31

 1.  

97

11

49.27

44

48

2.56

 1.  

97

12

25.39

44

48

2.56

 1.  

97

12

25.39

44

47

38.27

 1.  

97

13

4.26

44

47

38.27

 1.  

97

13

4.26

44

47

50.87

 1.  

97

14

23.04

44

47

50.87

 1.  

97

14

23.04

44

47

53.63

 1.  

97

14

46.7

44

47

47.08

 1.  

97

15

7.83

44

47

37.83

 1.  

97

15

7.83

44

47

23.05

 1.  

97

15

43.71

44

47

23.05

 1.  

97

15

43.71

44

47

5.49

 1.  

97

16

16.72

44

47

5.49

 1.  

97

16

16.72

44

46

20.07

 1.  

97

15

20.39

44

46

20.07

 1.  

97

15

20.39

44

46

28.31

 1.  

97

14

18

44

46

28.31

 1.  

97

14

18

44

46

25.12

 1.  

97

14

5.09

44

46

32.36

 1.  

97

13

52.06

44

46

40.01

 1.  

97

13

37.56

44

46

44.42

 1.  

97

13

6.52

44

46

48.44

 1.  

97

13

6.52

44

46

59.44

 1.  

97

12

15.85

44

46

59.44

 1.  

97

12

15.85

44

47

11.22

 1.  

97

11

50.61

44

47

11.22

 1.  

97

11

50.61

44

47

25.12

 1.  

97

11

14.06

44

47

25.12

 1.  

97

11

14.06

44

47

42.76

 1.  

97

9

49.72

44

47

42.76

 1.  

97

9

49.72

44

48

13.08

 1.  

97

6

43.39

44

48

13.08

 1.  

97

6

43.39

44

47

15.75

 1.  

97

9

33.73

44

47

15.75

 1.  

97

9

33.73

44

46

52.04

 1.  

97

11

11.31

44

46

52.04

 1.  

97

11

11.31

44

46

18.97

 1.  

97

13

35.74

44

46

18.97

 1.  

97

13

35.74

44

46

4.64

 1.  

97

13

50.07

44

46

4.64

 1.  

97

13

50.07

44

45

40.38

 1.  

97

14

51.26

44

45

40.38

 1.  

97

14

51.26

44

45

20.53

 1.  

97

16

16.72

44

45

20.53

 1.  

97

16

16.72

44

45

7.92

 1.  

97

2

47.6

44

45

7.92

 1.  

97

2

47.6

44

52

10.87

 

Босго үнэ: 85 860 045  төгрөг

Талбайн код: СШ 29-6

 

 1. Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг 42635.7 га бүхий Сэрвэн нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

115

14

23.29

46

36

1.81

2

115

4

22.55

46

36

1.8

3

115

4

22.58

46

45

27

4

115

8

24

46

45

27

5

115

8

24.07

47

0

1.87

6

115

14

23.29

47

0

1.87

7

115

14

23.29

46

50

48.03

8

115

13

54.07

46

50

23.12

9

115

13

23.52

46

49

57.4

10

115

14

23.06

46

49

17.28

   

  Босго үнэ: 191 860 650  төгрөг

Талбайн код: СШ 29-7

 

 1. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 173.31 га бүхий Тосон нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

104

32

22.24

48

27

47.31

2

104

32

22.01

48

27

45.62

3

104

32

22.02

48

27

44.5

4

104

32

22.15

48

27

43.58

5

104

32

22.54

48

27

42.4

6

104

32

22.9

48

27

41.67

7

104

32

23.31

48

27

41.04

8

104

32

23.78

48

27

40.45

9

104

32

24.55

48

27

39.62

10

104

32

25.95

48

27

38.45

11

104

32

26.19

48

27

37.31

12

104

32

26.48

48

27

36.49

13

104

32

26.95

48

27

35.5

14

104

32

27.57

48

27

34.52

15

104

32

28.29

48

27

33.6

16

104

32

28.48

48

27

33.4

17

104

32

28.48

48

27

32

18

104

32

16

48

27

32

19

104

32

16

48

27

27

20

104

32

28.48

48

27

27

21

104

32

28.48

48

27

26.08

22

104

32

27.16

48

27

25.91

23

104

32

24.69

48

27

25.37

24

104

32

22.43

48

27

24.65

25

104

32

20.67

48

27

23.9

26

104

32

18.81

48

27

22.88

27

104

32

17.18

48

27

21.75

28

104

32

15.71

48

27

20.44

29

104

32

14.96

48

27

19.6

30

104

32

14.16

48

27

18.48

31

104

32

13.72

48

27

17.65

32

104

32

13.38

48

27

16.73

33

104

32

13.21

48

27

15.89

34

104

32

13.12

48

27

14.71

35

104

32

13.16

48

27

13.94

36

104

32

13.33

48

27

12.76

37

104

32

12.68

48

27

9.91

38

104

32

12.48

48

27

8.45

39

104

32

12.48

48

27

7.06

40

104

32

12.66

48

27

5.36

41

104

32

13

48

27

3.7

42

104

32

13.49

48

27

1.91

43

104

32

13.6

48

27

1.63

44

104

32

8.42

48

27

1.63

45

104

32

8.42

48

27

1.6

46

104

32

8.39

48

27

1.63

47

104

32

5.81

48

27

0.72

48

104

32

9.06

48

26

56.99

49

104

32

8.19

48

26

49

50

104

32

15.5

48

26

42.7

51

104

32

18.55

48

26

44.1

52

104

32

11.66

48

26

49.84

53

104

32

12.42

48

26

57.48

54

104

32

10.52

48

26

59.44

55

104

32

14.57

48

26

59.44

56

104

32

14.72

48

26

59.15

57

104

32

15.47

48

26

58.1

58

104

32

16.34

48

26

57.2

59

104

32

17.55

48

26

56.2

60

104

32

19.33

48

26

55.11

61

104

32

21.14

48

26

54.2

62

104

32

23.82

48

26

53.06

63

104

32

25.83

48

26

52.35

64

104

32

26.62

48

26

52.12

65

104

32

26.62

48

26

35.37

66

104

32

15.81

48

26

35.37

67

104

32

15.81

48

26

16.08

68

104

32

2.5

48

26

16.04

69

104

32

2.52

48

26

13.99

70

104

32

0.99

48

26

13.99

71

104

32

0.99

48

27

45.85

72

104

31

37.03

48

27

45.85

73

104

31

37.03

48

28

0.85

74

104

32

0.99

48

28

0.85

75

104

32

1.05

48

28

13.84

76

104

32

16.03

48

28

13.84

77

104

32

16.03

48

28

17.83

78

104

32

33.59

48

28

17.83

79

104

32

33.59

48

28

7.55

80

104

32

32.46

48

28

7.15

81

104

32

31.09

48

28

6.52

82

104

32

29.46

48

28

5.53

83

104

32

28.1

48

28

4.48

84

104

32

26.75

48

28

3.22

85

104

32

25.72

48

28

2.03

86

104

32

24.89

48

28

0.76

87

104

32

24.43

48

27

59.76

88

104

32

24.13

48

27

58.71

89

104

32

24.04

48

27

57.66

90

104

32

24.07

48

27

57.05

91

104

32

24.28

48

27

56.04

92

104

32

24.53

48

27

55.36

93

104

32

25.01

48

27

54.39

94

104

32

25.62

48

27

53.48

95

104

32

25.64

48

27

53.32

96

104

32

24.71

48

27

52.25

97

104

32

23.94

48

27

51.21

98

104

32

23.17

48

27

49.94

99

104

32

22.59

48

27

48.61

 

Босго үнэ: 779 895 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-8

 1. Ховд аймгийн Буянт сумын нутаг 3116.74 га бүхий Шохойт цагаан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

91

45

29.07

48

6

1.62

2

91

45

29.07

48

4

38.63

3

91

47

11.99

48

4

38.63

4

91

47

11.6

48

1

37.8

5

91

43

59.19

48

1

37.8

6

91

43

59.16

48

4

1.62

7

91

43

41.09

48

4

1.62

8

91

43

41.39

48

5

34.3

9

91

44

57.47

48

5

34.37

10

91

44

57.47

48

6

54.26

11

91

46

59.17

48

6

54.26

12

91

46

59.16

48

6

1.62

 

 

Босго үнэ: 14 025 330 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-9

 

 1. Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Цогт сумдын нутаг 10788.33 га бүхий Хавцгайт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

97

8

47.95

44

39

57.6

2

97

8

47.75

44

35

14.01

3

97

6

29.85

44

35

6.32

4

97

4

36.09

44

37

2.4

5

97

3

20

44

36

58.11

6

97

3

20

44

37

14.83

7

97

2

48.96

44

37

14.83

8

97

2

48.96

44

36

56.36

9

97

1

16.15

44

36

51.12

10

97

0

50.02

44

36

12.44

11

97

0

21.25

44

36

21.48

12

97

0

21.24

44

36

21.48

13

96

56

20.87

44

35

4.48

14

96

56

20.87

44

35

54.47

15

96

57

9.75

44

36

14.86

16

96

57

28.23

44

37

53.5

17

96

58

16.48

44

37

53.5

18

96

58

16.48

44

37

55.82

19

96

57

28.67

44

37

55.82

20

96

57

51.48

44

39

57.6

 

Босго үнэ: 48 547 485 төгрөг

Талбайн код: СШ 29-10

 

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.   

 

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2018 оны 12 дугаар сарын  06ы өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2018 оны 12 дугаар сарын 07- ны өдрийн 09  цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд  нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхай,  хүнд үйлдвэрийн  сайдын 2018 оны А/28 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

 

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263942

 

 

 

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний   санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах /

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох  тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

              

 

                                АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР