Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

  1. Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг 1211.47 га бүхий Хажуу улаан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

56

11.79

46

20

1.65

2

109

56

11.79

46

18

45.01

3

109

55

13.72

46

18

45.01

4

109

54

21.17

46

18

29.08

5

109

54

11.88

46

18

21.65

6

109

52

11.78

46

18

21.65

7

109

52

11.8

46

19

16.65

8

109

52

19

46

19

16.65

9

109

52

19

46

18

52.33

10

109

52

42.74

46

18

52.33

11

109

52

42.74

46

18

56.65

12

109

52

58.79

46

18

56.65

13

109

52

58.79

46

19

16.65

14

109

53

11.8

46

19

16.65

15

109

53

11.8

46

19

16.74

16

109

53

5.29

46

19

16.74

17

109

53

5.29

46

19

39.75

18

109

53

5.29

46

19

39.75

19

109

53

5.23

46

19

39.75

20

109

53

11.8

46

19

39.75

21

109

53

11.8

46

20

1.65

Босго үнэ: 5,451,615 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-1

  1. Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын нутаг 17724.06 га бүхий Дулаан уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

0

0.31

44

52

42.1

2

109

0

0.31

44

42

46.55

3

108

51

21.67

44

42

46.55

4

108

51

21.67

44

44

1.56

5

108

46

56.67

44

44

1.56

6

108

46

56.68

44

47

36.5

7

108

51

51.26

44

47

36.5

8

108

51

51.26

44

46

51.62

9

108

52

8.64

44

46

51.62

10

108

52

8.64

44

47

36.56

11

108

57

1.69

44

47

36.56

12

108

57

1.69

44

52

42.1

Босго үнэ: 79,758,450 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-2

  1. Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутаг 139.75 га бүхий Тал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

23

16.79

46

30

31.7

2

110

23

16.79

46

30

56.7

3

110

24

41.8

46

30

56.7

4

110

24

41.8

46

30

31.7

Босго үнэ: 628,875 төгрөг                                                          

Талбайн код: СШ 42-3

  1. Дундговь аймгийн Өндөршил сумын нутаг 642.51 га бүхий Цагаан өндөр нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

10

27.93

45

27

49.17

2

108

10

27.93

45

26

4.01

3

108

10

28

45

26

4.01

4

108

10

28

45

26

4

5

108

11

59

45

26

4

6

108

11

59

45

25

6.02

7

108

10

1.63

45

25

6.02

8

108

10

1.63

45

27

49.17

Босго үнэ: 2,891,295 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-4

  1. Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг 558.34 га бүхий Дэвтээрийн гол нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

13

44.25

46

28

51.66

2

109

12

1.75

46

28

51.66

3

109

12

1.67

46

30

1.68

4

109

14

20.09

46

30

1.68

5

109

14

20.09

46

29

47.25

6

109

14

11.64

46

29

47.25

7

109

14

11.64

46

29

36.3

8

109

14

6.48

46

29

36.3

9

109

14

6.48

46

29

25.87

10

109

13

59.09

46

29

25.87

11

109

13

59.09

46

29

13.78

12

109

13

53.42

46

29

13.78

13

109

13

53.42

46

29

5.81

14

109

13

44.25

46

29

5.81

Босго үнэ: 2,512,530 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-5

  1. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын нутаг 1454.85 га бүхий Цагаан чулуут нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

105

23

1.05

48

7

1.83

2

105

19

51.05

48

7

1.83

3

105

19

51.06

48

9

1.83

4

105

23

1.06

48

9

1.83

Босго үнэ: 6,546,825 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-6

  1. Төв аймгийн Өндөрширээ, Эрдэнэсант сумдын нутаг 492.06  га бүхий Хайрхант нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

49

15.32

47

20

45.19

2

104

49

15.32

47

23

15.04

3

104

50

15.09

47

23

15.04

4

104

50

15.09

47

22

0.12

5

104

49

59.93

47

22

0.12

6

104

49

59.93

47

21

0.35

7

104

49

45.42

47

21

0.35

8

104

49

45.42

47

20

45.19

Босго үнэ: 2,214,270 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-7

  1. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг 277.54 га бүхий Хавтгай нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

111

29

23.49

48

9

21.82

2

111

29

23.49

48

8

55

3

111

29

51

48

8

55

4

111

29

51

48

9

21.81

5

111

30

23.94

48

9

21.81

6

111

30

23.94

48

8

19.82

7

111

29

1.88

48

8

19.82

8

111

29

1.88

48

9

21.82

Босго үнэ: 1,248,930 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-8

  1. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын нутаг 5747.63 га бүхий Өвдөг нуур нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

111

17

25.18

48

20

25.86

2

111

13

41.88

48

17

51.82

3

111

10

32.1

48

17

26.36

4

111

10

32.1

48

19

20.71

5

111

10

50.1

48

19

20.71

6

111

10

50.1

48

18

35.19

7

111

12

20.07

48

18

35.19

8

111

12

20.07

48

19

21.77

9

111

10

32.1

48

19

21.77

10

111

10

32.1

48

22

34.43

11

111

15

55.6

48

22

34.43

12

111

16

42.17

48

20

52.85

Босго үнэ: 25,864,335 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-9

  1. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг 159.3 га бүхий Хөндий нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

35

32.53

49

13

27.16

2

106

35

21.1

49

13

22.4

3

106

35

21.21

49

13

22

4

106

35

21.32

49

13

21.59

5

106

35

13.22

49

13

19.42

6

106

35

13.69

49

13

16.4

7

106

35

32.53

49

13

21.73

8

106

35

32.53

49

13

14.92

9

106

35

32.23

49

13

14.92

10

106

35

32.23

49

13

12.12

11

106

35

32.19

49

13

12.14

12

106

35

31.56

49

13

12.41

13

106

35

31.54

49

13

12.41

14

106

35

31.53

49

13

12.41

15

106

35

28.8

49

13

12.27

16

106

35

28.21

49

13

10.84

17

106

35

28.18

49

13

9.95

18

106

35

28.07

49

13

6.22

19

106

35

26.89

49

13

3.73

20

106

35

23.8

49

13

0.57

21

106

35

22.36

49

12

57.91

22

106

35

22.85

49

12

56.66

23

106

35

22.88

49

12

56.66

24

106

35

22.88

49

12

56.66

25

106

35

25.35

49

12

56.97

26

106

35

28.11

49

12

58.2

27

106

35

28.7

49

12

59.79

28

106

35

30.63

49

13

0.3

29

106

35

30.66

49

13

0.3

30

106

35

32.23

49

13

0.27

31

106

35

32.23

49

12

53.91

32

106

34

36.51

49

12

53.93

33

106

34

15.89

49

13

7.31

34

106

33

55.27

49

13

13.91

35

106

33

55.27

49

13

25

36

106

34

2

49

13

25

37

106

35

0.32

49

13

25

38

106

35

1

49

13

25

39

106

35

1

49

13

28.88

40

106

35

32.53

49

13

31.71

Босго үнэ: 716,085 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-10

  1. Увс аймгийн Ховд сумын нутаг 584.82 га бүхий Салаа нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

9

44.91

49

23

0.54

2

91

9

44.91

49

23

15.04

3

91

10

0.07

49

23

15.04

4

91

10

0.07

49

24

15.47

5

91

9

44.91

49

24

15.47

6

91

9

44.91

49

24

29.97

7

91

10

0.07

49

24

29.97

8

91

10

0.07

49

24

44.91

9

91

10

30.4

49

24

44.91

10

91

10

30.4

49

25

0.07

11

91

11

30.16

49

25

0.07

12

91

11

30.16

49

24

0.31

13

91

11

15

49

24

0.31

14

91

11

15

49

23

30.21

15

91

10

59.84

49

23

30.21

16

91

10

59.84

49

23

0.54

Босго үнэ: 2,631,690 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-11

  1. Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутаг 1246.28 га бүхий Шивээт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

53

38.15

49

22

1.74

2

91

56

29.16

49

22

1.94

3

91

56

29.15

49

20

5.74

4

91

54

50.15

49

20

5.74

5

91

54

50.15

49

20

1.75

6

91

54

13.15

49

20

1.75

7

91

54

13.15

49

20

5.74

8

91

53

38.15

49

20

5.74

Босго үнэ: 5,608,260 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-12

  1. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 1638.18 га бүхий Сал тулга нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

89

10

46.84

48

46

9.76

2

89

10

46.84

48

48

28.32

3

89

13

54.38

48

48

28.32

4

89

13

54.38

48

46

9.76

Босго үнэ: 7,371,810 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-13

  1. Завхан аймгийн Завханмандал сумын нутаг 3916.36 га бүхий Мандал толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

59

20.5

48

14

0.67

2

94

59

19.35

48

18

34.01

3

94

59

39.22

48

18

34.01

4

94

59

39.22

48

18

53.11

5

94

59

19.27

48

18

53.11

6

94

59

19.14

48

19

24.17

7

94

59

59.79

48

19

18.53

8

95

1

14.38

48

19

8.17

9

95

2

59.8

48

17

1.68

10

95

2

59.8

48

14

0.67

Босго үнэ: 17,623,620 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-14

  1. Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг 59.41 га бүхий Цагаан толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

25

1.73

46

19

51.65

2

109

23

31.74

46

19

51.65

3

109

23

31.74

46

20

1.65

4

109

25

1.73

46

20

1.65

Босго үнэ: 267,345 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-15

  1. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг 6012.63 га бүхий Бодонч нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

28

6.25

46

11

10.66

2

92

28

6.25

46

8

11.56

3

92

27

19.41

46

8

11.56

4

92

27

19.41

46

9

0.72

5

92

27

30.58

46

9

0.72

6

92

27

30.58

46

9

15.74

7

92

27

19.41

46

9

15.74

8

92

27

19.41

46

9

23.41

9

92

24

38.42

46

9

23.41

10

92

24

38.41

46

8

11.56

11

92

23

4.34

46

8

11.56

12

92

21

36.04

46

9

26.89

13

92

22

47.91

46

11

38.21

14

92

24

29.67

46

11

49.61

15

92

24

29.67

46

10

42.7

16

92

24

50.51

46

10

42.7

17

92

24

50.51

46

10

56.66

18

92

24

31.39

46

10

56.66

19

92

24

31.39

46

11

49.8

20

92

26

7.66

46

12

0.58

21

92

26

59.72

46

13

35.38

22

92

30

1.84

46

13

35.38

23

92

30

1.84

46

11

10.66

Босго үнэ: 27,056,835 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-16

  1. Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг 172.5 га бүхий Манхан хүрмэн нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

36

36.9

42

56

0.9

2

109

35

39.4

42

56

0.9

3

109

35

39.4

42

56

43.8

4

109

36

36.9

42

56

43.8

Босго үнэ: 776,250 төгрөг

Талбайн код: СШ 42-17

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

  1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
  2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
  3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2020 оны 09 дүгээр сарын 22ы өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  ЖИЧ: ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор УОК-оос гаргасан 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолын дагуу (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛУУЛАХГҮЙ БАЙХ) талбай тус бүрийн нээх цагийг аж ахуйн нэгжүүдэд утсаар мэдэгдэнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
  4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
  5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263587

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

  • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
  •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
  • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
  • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
  •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
  • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
  • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
  • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

  • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
  • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
  • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
  • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

              АНХААРУУЛГА: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР