Сонгон шалгаруулалтын урилга   

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутаг 38951.67 га бүхий Дарцагт нэртэй талбай

 

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

46

15.15

42

14

45.28

2

103

46

15.15

42

14

30.12

3

103

46

30.31

42

14

30.12

4

103

46

30.31

42

13

59.79

5

103

46

45.47

42

13

59.79

6

103

46

45.47

42

14

14.96

7

103

47

30.07

42

14

14.96

8

103

47

30.07

42

13

59.79

9

103

50

45.19

42

13

59.79

10

103

50

45.19

42

13

45.51

11

103

51

44.96

42

13

45.51

12

103

51

44.96

42

13

30.35

13

103

52

44.72

42

13

30.35

14

103

52

44.72

42

13

15.19

15

103

54

0.31

42

13

15.19

16

103

54

0.31

42

13

0.03

17

103

54

29.97

42

13

0.03

18

103

54

29.97

42

12

45.09

19

103

54

44.91

42

12

45.09

20

103

54

44.91

42

12

29.93

21

103

54

44.68

42

12

29.93

22

103

54

44.68

42

12

15.42

23

103

57

15.42

42

12

15.42

24

103

57

15.42

42

12

0.26

25

103

57

0.26

42

12

0.26

26

103

57

0.26

42

11

45.32

27

103

56

45.32

42

11

45.32

28

103

56

45.32

42

10

59.84

29

103

56

30.16

42

10

59.84

30

103

56

30.16

42

11

15

31

103

56

15

42

11

15

32

103

56

15

42

11

30.16

33

103

55

59.84

42

11

30.16

34

103

55

59.84

42

11

45.32

35

103

55

44.68

42

11

45.32

36

103

55

44.68

42

12

0.26

37

103

55

0.07

42

12

0.26

38

103

55

0.07

42

11

30.16

39

103

55

15.23

42

11

30.16

40

103

55

15.23

42

11

15

41

103

55

30.4

42

11

15

42

103

55

30.4

42

10

59.84

43

103

55

44.68

42

10

59.84

44

103

55

44.68

42

10

30.4

45

103

55

30.4

42

10

30.4

46

103

55

30.4

42

10

15.23

47

103

55

15.23

42

10

15.23

48

103

55

15.23

42

9

15.47

49

103

55

0.07

42

9

15.47

50

103

55

0.07

42

9

0.31

51

103

54

29.97

42

9

0.31

52

103

54

29.97

42

9

29.97

53

103

54

44.91

42

9

29.97

54

103

54

44.91

42

10

0.07

55

103

54

29.97

42

10

0.07

56

103

54

29.97

42

10

15.23

57

103

54

44.91

42

10

15.23

58

103

54

44.91

42

10

30.4

59

103

54

29.97

42

10

30.4

60

103

54

29.97

42

10

44.68

61

103

54

0.31

42

10

44.68

62

103

54

0.31

42

10

30.4

63

103

53

30.21

42

10

30.4

64

103

53

30.21

42

10

44.68

65

103

52

44.72

42

10

44.68

66

103

52

44.72

42

10

15.23

67

103

53

0.54

42

10

15.23

68

103

53

0.54

42

10

0.07

69

103

53

15.04

42

10

0.07

70

103

53

15.04

42

9

44.91

71

103

53

30.21

42

9

44.91

72

103

53

30.21

42

9

29.97

73

103

53

45.15

42

9

29.97

74

103

53

45.15

42

9

0.31

75

103

54

0.31

42

9

0.31

76

103

54

0.31

42

8

30.21

77

103

52

30.44

42

8

30.21

78

103

52

30.44

42

7

30.44

79

103

51

15.51

42

7

30.44

80

103

51

15.51

42

7

44.72

81

103

51

0.35

42

7

44.72

82

103

51

0.35

42

8

0.54

83

103

50

30.03

42

8

0.54

84

103

50

30.03

42

7

44.72

85

103

50

15.09

42

7

44.72

86

103

50

15.09

42

7

30.44

87

103

49

15.32

42

7

30.44

88

103

49

15.32

42

7

15.28

89

103

48

45

42

7

15.28

90

103

48

45

42

6

19.82

91

103

30

1.12

42

6

19.82

92

103

30

1.13

42

12

3.15

93

103

43

59.79

42

12

11.33

94

103

43

59.79

42

14

14.96

95

103

45

45.04

42

14

14.96

96

103

45

45.04

42

14

30.12

97

103

46

0.21

42

14

30.12

98

103

46

0.21

42

14

45.28

 

Босго үнэ: 175,282,515 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-1

 1. Дундговь аймгийн Гурвансайхан, Өлзийт сумдын нутаг 17301.39 га бүхий

Цагаан дэл нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

7

1.47

45

15

11.16

2

107

7

1.47

45

5

0

3

107

0

1.48

45

5

0

4

107

0

1.48

45

15

11.16

Босго үнэ: 77,856,255 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-2

 1. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутаг 18849.86 га бүхий Өвөр хөндий нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

17

1.25

48

11

2.94

2

114

19

46.11

48

9

1.9

3

114

21

22.26

48

9

1.9

4

114

21

22.26

48

8

1.91

5

114

19

22.25

48

8

1.91

6

114

19

22.25

48

7

39.13

7

114

18

45.24

48

7

58.65

8

114

18

22.25

48

7

42.82

9

114

18

22.25

48

8

1.91

10

114

13

27.25

48

8

1.91

11

114

13

27.25

48

5

15.16

12

114

8

59.89

48

4

44.21

13

114

8

57.56

48

4

54.88

14

114

8

52.51

48

4

54.52

15

114

7

41.84

48

4

48.95

16

114

7

44.26

48

4

35.45

17

114

1

54.24

48

3

54.92

18

114

1

49.22

48

9

36.92

Босго үнэ: 84,824,370 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-3

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 2655.2 га бүхий Баруун цагаан толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

2

56.57

47

22

42.08

2

103

2

23.69

47

22

42.08

3

103

2

23.69

47

21

22.66

4

103

2

8.26

47

21

22.66

5

103

0

53.11

47

22

47.43

6

102

59

56.57

47

22

55.74

7

102

59

56.57

47

26

10.66

8

103

2

56.57

47

26

10.66

Босго үнэ: 11,948,400 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-4

 1. Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын нутаг 1907.3 га бүхий Баянгол нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

40

15.23

43

30

30.54

2

103

40

15.23

43

30

14.72

3

103

40

59.84

43

30

14.72

4

103

40

59.84

43

30

0.44

5

103

41

30.16

43

30

0.44

6

103

41

30.16

43

29

45.28

7

103

41

15

43

29

45.28

8

103

41

15

43

29

14.96

9

103

41

45.32

43

29

14.96

10

103

41

45.32

43

29

30.12

11

103

42

0.26

43

29

30.12

12

103

42

0.26

43

29

45.28

13

103

42

45.09

43

29

45.28

14

103

42

45.09

43

29

30.12

15

103

43

30.35

43

29

30.12

16

103

43

30.35

43

28

0.03

17

103

39

15.47

43

28

0.03

18

103

39

15.47

43

29

30.12

19

103

39

29.97

43

29

30.12

20

103

39

29.97

43

30

2.5

21

103

40

8.5

43

30

2.5

22

103

40

8.5

43

30

30.54

Босго үнэ: 8,582,850 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-5

 1. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын нутаг 1178.6 га бүхий Ар хаалгат нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

17

48.83

46

46

55.34

2

91

17

48.83

46

46

49.63

3

91

17

58.22

46

46

49.63

4

91

17

58.22

46

46

39.37

5

91

18

11.76

46

46

39.37

6

91

18

11.76

46

46

34.57

7

91

18

18.74

46

46

34.57

8

91

18

18.74

46

46

27.37

9

91

18

26.6

46

46

27.37

10

91

18

26.6

46

46

21.46

11

91

18

39.49

46

46

21.46

12

91

18

39.49

46

46

16.68

13

91

18

47.69

46

46

16.68

14

91

18

47.69

46

46

13.17

15

91

19

2.67

46

46

13.17

16

91

19

6.4

46

46

11.54

17

91

19

10.58

46

46

9.98

18

91

19

15.25

46

46

8.4

19

91

19

15.25

46

45

1.45

20

91

19

15.25

46

45

1.45

21

91

19

15.25

46

45

1.44

22

91

15

59.25

46

45

1.44

23

91

15

59.25

46

46

29.76

24

91

16

24.55

46

46

29.76

25

91

16

24.55

46

46

32.6

26

91

16

51.4

46

46

32.6

27

91

16

51.4

46

46

40.02

28

91

17

2.51

46

46

40.02

29

91

17

2.51

46

46

42.69

30

91

17

11.71

46

46

42.69

31

91

17

11.71

46

46

45.92

32

91

17

24.38

46

46

45.92

33

91

17

24.38

46

46

48.02

34

91

17

27.21

46

46

48.89

35

91

17

32.83

46

46

51.03

36

91

17

40.43

46

46

52.98

37

91

17

47.15

46

46

54.81

Босго үнэ: 5,303,700 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-6

 1. Төв аймгийн Өндөрширээ сумын нутаг 5582.61 га бүхий Хавцал уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

47

50.98

47

33

17.79

2

104

47

51.06

47

29

31.73

3

104

42

0.22

47

29

31.74

4

104

42

0.22

47

29

53.81

5

104

41

25.05

47

29

53.81

6

104

41

24.98

47

33

17.77

Босго үнэ: 25,121,745 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-7

 1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 2140.92 га бүхий Баянцогт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

2

1.72

46

20

1.67

2

109

2

1.72

46

17

1.65

3

108

59

1.66

46

17

1.65

4

108

59

1.67

46

20

1.65

Босго үнэ: 9,634,140 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-8

 1. Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг 1143.26 га бүхий Авдрант нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

14

1.34

45

44

37.27

2

106

14

1.34

45

44

1.61

3

106

15

56.68

45

44

1.61

4

106

15

56.68

45

43

4.13

5

106

12

48.52

45

42

24.15

6

106

12

48.44

45

44

37.26

7

106

12

52.88

45

44

37.26

8

106

12

52.88

45

44

32.5

9

106

13

2.07

45

44

32.5

10

106

13

2.07

45

44

37.26

Босго үнэ: 5,144,670 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-9

 1. Булган аймгийн Баяннуур сумын нутаг 1854.51 га бүхий Баяннуур нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

35

30

47

49

10

2

104

38

15

47

49

10

3

104

38

15

47

46

15

4

104

35

30

47

46

15

Босго үнэ: 8,345,295 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-10

 1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 2898.46 га бүхий Эрдэнэ халат толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

29

14.54

46

6

16.43

2

109

29

14.54

46

4

21.65

3

109

22

31.7

46

4

21.65

4

109

22

31.7

46

6

16.43

5

109

24

52.99

46

6

16.43

6

109

24

52.99

46

5

40.48

7

109

26

3.2

46

5

40.48

8

109

26

3.2

46

6

16.43

Босго үнэ: 13,043,070 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-11

 1.  Өмнөговь аймгийн Манлай сумын нутаг 18760.83 га бүхий Буржгар дөчийн хурал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

30

0.38

44

0

9.24

2

106

22

0

44

0

9.24

3

106

22

0

44

7

6.15

4

106

22

56.28

44

8

26.83

5

106

23

59.49

44

10

0

6

106

30

0.38

44

10

0

Босго үнэ: 84,423,735 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-12

 1.  Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг 11147.36 га бүхий Сэрвэн нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

59

39.51

46

46

6.67

2

114

59

39.5

46

45

27

3

115

0

2.55

46

45

27

4

115

0

2.55

46

43

1.8

5

114

53

0.11

46

43

1.79

6

114

53

0.11

46

40

1.8

7

114

48

45.61

46

40

1.79

8

114

48

45.61

46

46

6.67

Босго үнэ: 50,163,120 төгрөг

Талбайн код: СШ 52-13

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2021.05.11