Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг 3769.96 га бүхий Их Сэртэн Уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

11

22.22

49

19

2.08

2

106

11

22.22

49

18

41.92

3

106

11

20.44

49

18

41.92

4

106

11

20.29

49

18

59.24

5

106

11

8.38

49

18

58.75

6

106

10

20.55

49

18

56.76

7

106

10

20.2

49

18

41.92

8

106

9

42.21

49

18

41.92

9

106

9

42.21

49

17

34.16

10

106

9

41

49

17

32

11

106

10

29.31

49

17

32

12

106

10

6.59

49

17

16.92

13

106

8

37.54

49

17

16.92

14

106

8

37.54

49

17

11.29

15

106

9

58.11

49

17

11.29

16

106

8

10.99

49

16

0.17

17

106

6

34.31

49

16

0.17

18

106

6

34.31

49

16

24.18

19

106

6

25.72

49

16

24.18

20

106

6

25.72

49

15

54.89

21

106

8

3.03

49

15

54.89

22

106

6

25.9

49

14

50.4

23

106

5

55.31

49

14

57.03

24

106

5

55.31

49

15

7.48

25

106

5

5.17

49

15

7.48

26

106

3

37.62

49

15

24.63

27

106

3

36.81

49

15

21.4

28

106

3

30.1

49

15

21.4

29

106

3

30.03

49

15

21.55

30

106

3

31.07

49

15

25.56

31

106

3

0.1

49

15

31.59

32

106

2

52.49

49

15

6.52

33

106

3

8.98

49

15

2.2

34

106

3

9.38

49

15

2.36

35

106

3

26.52

49

14

58.39

36

106

3

30.21

49

15

9.76

37

106

3

30.86

49

15

11.76

38

106

3

30.86

49

15

11.78

39

106

3

34.36

49

15

11.78

40

106

3

33.15

49

15

7.02

41

106

3

36.33

49

15

5.93

42

106

3

36.33

49

15

5.36

43

106

3

30.18

49

15

6.55

44

106

3

27.14

49

14

57.04

45

106

3

35.46

49

14

55.42

46

106

3

37.27

49

15

2.78

47

106

3

38.79

49

15

2.78

48

106

3

43.81

49

15

1.38

49

106

4

4.04

49

14

56.72

50

106

4

3.5

49

14

54.61

51

106

4

6.72

49

14

53.45

52

106

4

12.44

49

14

51.65

53

106

4

22.04

49

14

49.06

54

106

4

23.77

49

14

47.67

55

106

4

25.65

49

14

45.53

56

106

4

27.56

49

14

44.73

57

106

4

26.27

49

14

41.91

58

106

4

45.61

49

14

36.15

59

106

4

42

49

14

27.7

60

106

5

2.53

49

14

21.94

61

106

5

2.53

49

13

55.05

62

106

4

23.94

49

13

29.43

63

106

4

15.99

49

13

30.67

64

106

4

15.99

49

13

49.91

65

106

4

0.2

49

13

50.76

66

106

4

0.21

49

14

51.92

67

106

1

42.81

49

14

51.92

68

106

1

42.81

49

14

47.56

69

106

1

50.19

49

14

47.56

70

106

1

50.19

49

13

52.3

71

106

1

43.89

49

14

0.56

72

106

1

34.38

49

13

56.69

73

106

1

31.03

49

13

55.9

74

106

1

28.43

49

13

59.1

75

106

1

33.68

49

14

2.32

76

106

1

17.91

49

14

23.57

77

106

1

12.08

49

14

22.17

78

106

1

10.9

49

14

23.28

79

106

1

4.67

49

14

21.61

80

106

1

0.35

49

14

26.27

81

106

0

53.05

49

14

23.8

82

106

0

52.66

49

14

23.99

83

106

0

48.45

49

14

22.32

84

106

0

50.41

49

14

19.84

85

106

1

13.35

49

13

50.76

86

106

0

38.14

49

13

50.76

87

106

0

38.14

49

14

41.87

88

106

2

29.21

49

15

39.6

89

106

3

36.32

49

15

26.18

90

106

3

44.87

49

15

55.97

91

106

3

35.27

49

15

58.12

92

106

3

40.85

49

16

11.55

93

106

3

33.8

49

16

13.18

94

106

8

9.01

49

18

36.26

95

106

8

9.5

49

18

36.26

96

106

8

9.5

49

18

36.51

97

106

9

0.18

49

19

2.86

 

Босго үнэ: 16,964,820 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-1

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 1891.21 га бүхий Хамар худаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

59

56.57

47

27

58.66

2

102

59

56.57

47

26

10.66

3

102

56

45.6

47

26

10.66

4

102

55

19.09

47

26

46.45

5

102

54

55.87

47

27

58.66

6

102

57

56.24

47

27

58.66

7

102

57

56.24

47

27

52.3

8

102

57

59.23

47

27

52.3

9

102

57

59.23

47

27

58.66

Босго үнэ: 8,510,445 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-2

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 3094.3 га бүхий Овоот толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

56

56.57

47

32

46.66

2

102

56

56.57

47

27

58.66

3

102

54

55.87

47

27

58.66

4

102

54

48.18

47

28

22.56

5

102

53

45.01

47

31

38.96

6

102

55

0.44

47

31

38.96

7

102

55

0.44

47

31

51.67

8

102

54

57.66

47

31

51.67

9

102

54

57.66

47

31

41.36

10

102

53

44.23

47

31

41.36

11

102

53

23.23

47

32

46.66

Босго үнэ: 13,924,350 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-3

 1. Архангай, Булган аймгийн Хашаат, Гурванбилэг сумдын нутаг 2973.37 га бүхий Бага бэрх нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

10

8.57

47

43

12.3

2

103

10

8.57

47

37

49.97

3

103

7

44.57

47

37

49.97

4

103

7

44.57

47

39

58.13

5

103

8

22.69

47

39

58.13

6

103

8

22.69

47

40

1.09

7

103

7

44.57

47

40

1.09

8

103

7

44.57

47

43

10.45

Босго үнэ: 13,380,165 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-4

 1. Говь-Алтай аймгийн Дарви, Шарга сумдын нутаг 1376.47 га бүхий Шарга нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

37

8.57

46

22

59

2

94

37

7.85

46

22

59

3

94

37

9.52

46

21

51.49

4

94

36

59.89

46

21

48.73

5

94

36

59.89

46

22

41.5

6

94

33

46.73

46

22

41.5

7

94

33

46.73

46

24

22.66

8

94

37

8.57

46

24

22.66

Босго үнэ: 6,194,115 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-5

 1. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг 2431.3 га бүхий Доод хөндлөн нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

29

59.51

46

7

31.42

2

92

29

59.51

46

6

31.42

3

92

30

10.73

46

6

31.42

4

92

30

10.73

46

6

17.96

5

92

30

3.72

46

6

17.96

6

92

30

3.72

46

6

2.94

7

92

30

10.06

46

6

2.94

8

92

30

10.06

46

5

50.93

9

92

30

16.07

46

5

50.93

10

92

30

16.07

46

5

43.92

11

92

30

3.72

46

5

43.92

12

92

30

3.72

46

5

21.89

13

92

30

10.39

46

5

21.89

14

92

30

10.39

46

5

4.54

15

92

30

24.41

46

5

4.54

16

92

30

24.41

46

4

47.52

17

92

30

33.09

46

4

47.52

18

92

30

33.09

46

4

34.66

19

92

27

32.57

46

4

34.66

20

92

27

32.57

46

8

10.66

21

92

31

47.99

46

8

10.66

22

92

31

2.38

46

7

31.44

 

Босго үнэ: 10,940,850 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-6

 1. Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын нутаг 2436.13 га бүхий Оюу толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

95

49

0.16

49

14

30.12

2

95

49

0.16

49

15

30.54

3

95

59

45.28

49

15

30.54

4

95

59

45.28

49

14

30.12

Босго үнэ: 10,962,585 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-7

 1. Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын нутаг 5932.46 га бүхий Сант толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

96

0

0

49

17

31.79

2

96

0

0

49

16

9.58

3

95

59

9.8

49

16

13.92

4

95

59

12.96

49

15

53.73

5

96

0

0

49

15

48.52

6

96

0

0

49

15

41.8

7

95

58

49.9

49

15

41.8

8

95

58

49.9

49

16

1.78

9

95

58

49.9

49

16

1.78

10

95

58

49.9

49

16

1.78

11

95

50

59.8

49

16

1.78

12

95

50

59.8

49

15

49.7

13

95

51

38.19

49

15

42.14

14

95

51

39.95

49

15

41.78

15

95

48

59.89

49

15

41.78

16

95

48

59.89

49

14

4.1

17

95

46

22.73

49

14

21.08

18

95

45

55.05

49

14

41.81

19

95

46

5.74

49

14

22.92

20

95

45

20.24

49

14

27.83

21

95

45

20.24

49

14

36.81

22

95

44

59.9

49

14

36.81

23

95

44

59.9

49

16

33.28

24

95

45

5.19

49

16

33.28

25

95

45

5.19

49

16

47.42

26

95

44

59.9

49

16

47.42

27

95

44

59.9

49

17

1.79

28

95

47

13.7

49

16

35.03

29

95

47

13.7

49

16

18.23

30

95

47

35.97

49

16

18.23

31

95

47

35.97

49

16

30.58

32

95

48

59.91

49

16

13.79

33

95

48

59.91

49

17

31.77

34

95

50

27.48

49

17

31.77

35

95

50

27.48

49

16

50.01

36

95

50

8.97

49

16

50.01

37

95

50

8.97

49

16

35.2

38

95

50

30.86

49

16

35.2

39

95

50

30.86

49

17

31.77

Босго үнэ: 26,696,700 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-8

 1. Увс аймгийн Наранбулаг сумын нутаг 840.6 га бүхий Сайхан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

11

59.23

49

18

45.51

2

92

14

7.84

49

18

24.57

3

92

14

9.35

49

18

44.2

4

92

14

36.15

49

18

44.2

5

92

14

36.15

49

18

36.71

6

92

14

56.3

49

18

36.71

7

92

14

56.3

49

18

37.13

8

92

14

57.63

49

18

37.04

9

92

14

58.94

49

18

36.72

10

92

15

2.6

49

18

35.65

11

92

15

6.66

49

18

34.54

12

92

15

6.66

49

18

30.38

13

92

15

29.22

49

18

30.38

14

92

15

29.22

49

17

31.73

15

92

11

59.23

49

17

31.73

Босго үнэ: 3,782,700 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-9

 1. Увс аймгийн Наранбулаг, Өлзийт сумдын нутаг 1961.09 га бүхий Хар үзүүрт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

9

44.91

49

20

15.09

2

92

9

0.31

49

20

15.09

3

92

9

0.31

49

24

0.31

4

92

11

30.16

49

24

0.31

5

92

11

30.16

49

20

45.19

6

92

10

44.68

49

20

45.19

7

92

10

44.68

49

20

30.03

8

92

9

44.91

49

20

30.03

Босго үнэ: 8,824,905 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-10

 

 1. Увс аймгийн Өлгий сумын нутаг 2091.75 га бүхий Цахир нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

10

59.21

49

12

58.7

2

92

4

59.22

49

12

58.7

3

92

4

59.22

49

14

31.73

4

92

10

59.21

49

14

31.73

Босго үнэ: 9,412,875 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-11

 1.  Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутаг 2429.69 га бүхий Хүрэн тал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

39

43.11

48

54

42.58

2

91

39

50.77

48

54

15.74

3

91

38

54.75

48

54

54.78

4

91

37

16.37

48

55

56.29

5

91

37

16.37

48

59

5.98

6

91

39

59.12

48

59

5.98

7

91

39

59.13

48

55

16.37

Босго үнэ: 10,933,605 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-12

 1. Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг 24544.56 га бүхий Хойд өндөр цагаан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                                      Уртраг          

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

24

33.13

42

58

58.89

2

109

24

33.13

42

51

6.16

3

109

22

27.08

42

51

6.16

4

109

22

27.08

42

51

30.15

5

109

20

57.52

42

51

30.15

6

109

20

57.52

42

51

23.49

7

109

15

38.71

42

52

45.47

8

109

15

38.7

42

52

45.46

9

109

13

17.84

42

54

46.95

10

109

9

41.5

42

53

18.65

11

109

4

28.63

42

56

9.09

12

109

3

54.87

42

57

10.47

13

109

15

11.49

42

57

10.47

14

109

15

11.49

42

58

57.87

Босго үнэ: 110,450,520 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-13

 1. Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын нутаг 1182.58 га бүхий Хонгор морьт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                                      Уртраг          

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

89

37

12.9

48

35

35.18

2

89

37

12.9

48

33

20.62

3

89

36

50

48

33

20.62

4

89

36

50

48

33

40

5

89

35

40

48

33

40

6

89

35

40

48

33

20.92

7

89

34

23

48

33

20.92

8

89

34

12.5

48

33

52.41

9

89

33

50.43

48

34

25.88

10

89

35

42.34

48

35

4.58

11

89

36

5.92

48

35

35.18

Босго үнэ: 5,321,610 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-14

 1. Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын нутаг 859.8 га бүхий Чулуут уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                                      Уртраг          

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

89

34

47.28

48

31

51

2

89

34

47.28

48

31

41.96

3

89

35

2.81

48

31

41.96

4

89

35

2.81

48

31

35.42

5

89

35

15.08

48

31

35.42

6

89

35

15.08

48

31

26.43

7

89

35

24.89

48

31

26.43

8

89

35

24.89

48

31

17.44

9

89

35

41.24

48

31

17.44

10

89

35

41.24

48

31

11.71

11

89

35

49.32

48

31

11.71

12

89

35

49.66

48

31

11.32

13

89

35

49.66

48

30

59.76

14

89

36

0.57

48

30

59.76

15

89

36

0.57

48

30

51.33

16

89

36

6.02

48

30

51.33

17

89

36

6.02

48

30

42.4

18

89

36

18.42

48

30

42.4

19

89

36

18.42

48

30

3.04

20

89

33

46.61

48

30

3.04

21

89

33

46.61

48

31

56.29

22

89

34

12.21

48

31

56.29

23

89

34

12.21

48

31

58.08

24

89

34

14.78

48

31

58.7

25

89

34

17.14

48

31

59.19

26

89

34

21.67

48

31

59.94

27

89

34

25.48

48

32

0.39

28

89

34

28.36

48

31

59.62

29

89

34

31.85

48

31

58.18

30

89

34

34.29

48

31

57.27

31

89

34

35.72

48

31

56.82

32

89

34

37.38

48

31

56.47

33

89

34

39.62

48

31

55.32

34

89

34

40.85

48

31

54.33

35

89

34

42.33

48

31

53.31

36

89

34

43.72

48

31

52.49

37

89

34

45.26

48

31

51.72

38

89

34

46.95

48

31

51.09

Босго үнэ: 3,869,100 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-15

 1. Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Буянт сумдын нутаг 2126.27 га бүхий Сагсай нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

89

33

43.8

48

23

43.5

2

89

32

56.37

48

23

43.5

3

89

32

56.37

48

27

59.2

4

89

35

34.88

48

27

59.2

5

89

35

34.88

48

25

50.31

Босго үнэ: 9,568,215 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-16

17. Дундговь аймгийн Гурвансайхан, Өлзийт сумдын нутаг 17301.39 га бүхий Цагаан дэл нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

7

1.47

45

15

11.16

2

107

7

1.47

45

5

0

3

107

0

1.48

45

5

0

4

107

0

1.48

45

15

11.16

Босго үнэ: 77,856,255 төгрөг

Талбайн код: СШ 54-17

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 07 дугаар сарын 21ий өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг / Кадастрын хэлтсээс авах/
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

 

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2021.06.17