Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусгавар болсныг мэдэгдье.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-018557

Увс,

Тариалан

Даваат

1119.89

Даваат алтайн хишиг ХХК

2

XB-021788

Говь-Алтай, Тонхил

Холбоо

654.86

Эм Би Инвесто ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс