Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоолд тус тус заасны дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.


Энэ 2013 оны 05 дугаар сард баримтлах зах зээлийн үнийг дараах байдлаар тооцсон болно.


                                                                                                                                        (ам.доллар/тн)

Цайр1,852.63https://www.lme.com/
Зэс7,202.97
Хар тугалга2,029.80
Цагаан тугалга21,685.00
Хөнгөн цагаан1,856.24
Молибдени24,023.81

                                              

                                                                                                                                        (төгрөг/грамм)

Алт

67,973.57

 

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

1,026.24

                                                                                                                                

                                                                                                                                      (ам.доллар/тн)

 

 

 

 

Жонш

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-97 /Нойтон/

 

407.50

 

 

 

 

http://www.indmin.com

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-95 /Хуурай/

 

399.10

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-75

195.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-80

208.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-85

221.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-92

239.20

 

Төмри йн хүдэр

 

Бүхэллэг хүдэр

 

127.33

 

 

/www.umetal.com/

 

Нунтаг хүдэр

 

121.62

 

Гянтболд (65%-ийн агуулга)

 

22,847.50

 

http://www.bgr.bun

                                      

                                         (ам.доллар/тн)

Нүүрс

Төрөл

Ккалл

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

 

 

 

 

 

 

http://en.sxcoal.com/

 

 

 

Боловсруулаагүй нүүрс

4000

хүртэл

Хүхэр:0.9%, дэгдэмхий

бодис:45%, үнслэг 25%

 

30.74

4000-

5500

хүртэл

Хүхэр:0,5%, дэгдэмхий

бодис:45%, үнслэг 25%

 

55.78

5500

дээш

Хүхэр:S<0,9%, дэгдэмхий бодис:30%, үнслэг 11%

 

73.53

 

Баяжуулсан нүүрс

Баяжуулсан коксжих нүүрс

105.98

Баяжуулсан эрчим хүчний нүүрс

44.26