Нэр Огноо Файл
1Маягт-К2. Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч өргөдөл гаргах нь Татах
2Маягт-К3. К-1, К-2 маягтын хавсралт Татах
3Маягт-К4. Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлт Татах
4Маягт-К5. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүсч өргөдөл гаргах нь Татах
5Маягт-К6. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүсч өргөдөл гаргах нь Татах
6Маягт-К7. Гаргасан зөвшөөрлийн нотолгоо Татах
7Маягт-К8. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж буй хуулийн этгээлийн тухай тодорхойлт Татах
8Маягт-К9. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч буй хуулийн этгээлийн тухай тодорхойлт Татах
9Маягт-К11. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахыг хүсч өргөдөл гаргах нь Татах
10Маягт-К12. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцааж хүлээлгэн өгөх Татах
11Маягт-К13. Тусгай зөшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцааж хүлээлгэн өгөх Татах
12Маягт-К14. Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалахыг хүсч өргөдөл гаргах нь Татах
13Маягт-К15. Барьцаалагч хуулийн этгээдийн албан ёсны тодорхойлт Татах
14Маягт-К16. Барьцаалуулагч хуулийн этгээдийн албан ёсны тодорхойлт Татах
15Маягт-К17. Tусгай зөвшөөрөл нөхөн авахыг хүссэн өргөдөл Татах
16Маягт-К18. Хайгуулын ажил эрхлэх боловсон хүчнээр хангагдсан талаарх тодорхойлолт Татах
17Маягт-КБ01. Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн / аж ахуйн нэгж/ маягт Татах
18Маягт-СШ-3. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын санал Татах
19Маягт-К10. Хэсэгчлэн шилжүүлж буй талбайн тодорхойлт Татах
20Маягт. Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг банкинд байршуулсан баталгаа Татах
21Маягт. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтэй хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хуудас Татах