Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.10.18/

  Улсын хэмжээнд 2022 оны 10 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар нийт 106,071 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 5,769 тн, АИ-92 автобензин 24,952 тн, АИ-95 автобензин 4,126 тн, Дизель түлш 67,437 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 35 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 31 хоног, Дизель түлш 25 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй

 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.10.11/

  Улсын хэмжээнд 2022 оны 10 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 103,135 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 6,243 тн, АИ-92 автобензин 25,798 тн, АИ-95 автобензин 4,914 тн, Дизель түлш 62,050 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 37 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 37 хоног, Дизель түлш 23 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй

 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.10.04/

  Улсын хэмжээнд 2022 оны 10 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар нийт 110,888 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,130 тн, АИ-92 автобензин 25,458 тн, АИ-95 автобензин 4,936 тн, Дизель түлш 68,819 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 43 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 37 хоног, Дизель түлш 25 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй

 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.09.27/

  Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ний өдрийн байдлаар нийт 112,244 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,848 тн, АИ-92 автобензин 25,300 тн, АИ-95 автобензин 4,239 тн, Дизель түлш 70,498 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 47 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 32 хоног, Дизель түлш 26 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй

 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.09.20/

  Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн байдлаар нийт 119,368 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 8,320 тн, АИ-92 автобензин 32,059 тн, АИ-95 автобензин 4,373 тн, Дизель түлш 71,366 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 50 хоног, АИ-92 автобензин 24 хоног, АИ-95 автобензин 33 хоног, Дизель түлш 26 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй