Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 24 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 26, Аи-92 автобензин 28, дизелийн түлш 21, ТС-1 онгоцны түлш 8 хоногийн нөөцтэй байна. Жижиглэнгийн үнийн өөрчлөлтийг орон нутаг дахь төлөөлөгчид болон "Магнай трейд" ХХК-иас ирүүлсэн мэдээг үндэслэсэн бөгөөд мэдээнээс харахад жижиглэнгийн үнэд өөрчлөлт ороогүй байна.

  Бөөний борлуулалтын үнийн хувьд Улаанбаатар хот дахь "Магнай трейд" ХХК-ийн дизелийн түлшний бөөний үнэ 50 төгрөгөөр, Дорнод аймаг дахь дизелийн түлшний бөөний борлуулалтын үнэ 40-100 төгрөгөөр тус тус буурсан бол бусад компани болон аймгуудын хувьд өнгөрсөн долоо хоногтой харьцуулахад бөөний үнэд өөрчлөлт ороогүй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 398.65-447.75 ам.доллар буюу баррель нь 53.49-58.93 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 39 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 82, Аи-92 автобензин 49, дизелийн түлш 29, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна. Шатахууны жижиглэнгийн үнэ Зүүн бүсийн аймгуудын А-80 автобензин 80 төгрөг, Аи-92 автобензин 70-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 30-70 төгрөг, дизелийн түлш 10-30 төгрөг, Төв аймаг, Дорноговь, Баянхонгор, Өвөрхангай, Архангай аймгуудын А-80 автобензин 30-70 төгрөг, Аи-92 автобензин 40-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 30-40 төгрөг, дизелийн түлш 20-40 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. УБ хотын “Шунхлай” ХХК, “Сод Монгол” ХХК-иуд шатахуун тус бүр дээр 30-80 төгрөг нэмсэн байна. Шатахууны бөөний үнэ "Магнай Трейд" ХХК, "Сод Монгол" ХХК-иудын А-80 автобензин 80-100 төгрөг, Аи-92 автобензин 80-150 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 442.16-521.6 ам.доллар буюу баррель нь 59.11-68.65 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.
 • 2019 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 44 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 100, Аи-92 автобензин 49, дизелийн түлш 36, ТС-1 онгоцны түлш 30 хоногийн нөөцтэй байна. УБ хотын шатахууны жижиглэнгийн үнэ "Магнай Трейд" ХХК, "Петровис" ХХК-иудын Аи-92 автобензин 80 төгрөг, Аи-95 автобензин 40 төгрөг, дизелийн түлш 40-80 төгрөг, "Магнай Трейд" ХХК-ийн А-80 автобензин 80 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. Бөөний шатахууны үнэ “НИК” ХХК-ийн А-80 автобензин, дизелийн түлш тус бүр 50 төгрөг, Дархан-Уул аймагт А-80 автобензин 30 төгрөг, Аи-92 автобензин 60 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 497.44-556.1 ам.доллар буюу баррель нь 63.75-73.19 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 42 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 97, Аи-92 автобензин 47, дизелийн түлш 33, ТС-1 онгоцны түлш 27 хоногийн нөөцтэй байна.

  Орон нутгийн шатахууны жижиглэнгийн үнэ Хэнтий аймагт А-80 автобензин, Аи-92 автобензин тус бүр 75 төгрөг өсч, Төв аймагт Аи-92 автобензин 20 төгрөг, "Шунхлай" ХХК-ийн УБ хотын ШТС-ын А-80 автобензни 30 төгрөгөөр буурсан байна.

  Бөөний шатахууны үнэ "Магнай Трейд" ХХК-ийн А-80, Аи-92 автобензин 10 төгрөг, дизелийн түлш 30 төгрөг, Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 200 төгрөгөөр тус бүр буурч, Увс аймагт Аи-92 автобензин 80 төгрөг, дизелийн түлш 40 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 460.77-534.90 ам.доллар буюу баррель нь 61.15-70.40 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 45 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 102, Аи-92 автобензин 52, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 25 хоногийн нөөцтэй байна.

  Орон нутгийн шатахууны жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 40-125 төгрөг, Аи-92 автобензин  40-80 төгрөг, Аи-95 автобензин 60-90 төгрөг, дизелийн түлш 15-60 төгрөгөөр аймаг тус бүр өссөн байна. Мөн "Шунхлай" ХХК-ийн Аи-95 автобензин 20 төгрөгөөр буурсан байна.

  Бөөний үнэ “Магнай Трейд” ХХК, “Ай Си Ай Си” ХХК-иудын А-80 автобензин 80-160 төгрөг, Аи-92 автобензин 90-180 төгрөг, дизелийн түлш 70-80 төгрөг, “НИК” ХХК-ийн дизелийн түлш 30 төгрөгөөр тус бүр өссөн байна. "Шунхлай" ХХК болон Дархан-Уул аймагт дизелийн түлш 50 төгрөгөөр буурсан байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 452.56-541.81 ам.доллар буюу баррель нь 62.25-71.31 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.