Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөцийн мэдээ /2022.11.15/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар нийт 98,803 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 5,831 тн, АИ-92 автобензин 50,446 тн, АИ-95 автобензин 4,874 тн, Дизель түлш 34,114 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 35 хоног, АИ-92 автобензин 38 хоног, АИ-95 автобензин 37 хоног, Дизель түлш 13 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй