Улсын хэмжээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар нийт 109,744 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,303 тн, АИ-92 автобензин 49,343 тн, АИ-95 автобензин 4,323 тн, Дизель түлш 45,114 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 44 хоног, АИ-92 автобензин 37 хоног, АИ-95 автобензин 32 хоног, Дизель түлш 18 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй