Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.10.11/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 10 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 103,135 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 6,243 тн, АИ-92 автобензин 25,798 тн, АИ-95 автобензин 4,914 тн, Дизель түлш 62,050 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 37 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 37 хоног, Дизель түлш 23 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй