Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.09.27/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ний өдрийн байдлаар нийт 112,244 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,848 тн, АИ-92 автобензин 25,300 тн, АИ-95 автобензин 4,239 тн, Дизель түлш 70,498 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 47 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 32 хоног, Дизель түлш 26 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй