Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.09.20/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн байдлаар нийт 119,368 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 8,320 тн, АИ-92 автобензин 32,059 тн, АИ-95 автобензин 4,373 тн, Дизель түлш 71,366 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 50 хоног, АИ-92 автобензин 24 хоног, АИ-95 автобензин 33 хоног, Дизель түлш 26 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй