Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.08.23/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийт 143,092 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 8,225 тн, АИ-92 автобензин 38,766 тн, АИ-95 автобензин 4,668 тн, Дизель түлш 88,900 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 49 хоног, АИ-92 автобензин 29 хоног, АИ-95 автобензин 35 хоног, Дизель түлш 33 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй