Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, үлдэгдэл, нөөц, үнийн мэдээ /2022.08.16/

Улсын хэмжээнд 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт 134,218 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,241 тн, АИ-92 автобензин 36,822 тн, АИ-95 автобензин 5,026 тн, Дизель түлш 83,192 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 43 хоног, АИ-92 автобензин 28 хоног, АИ-95 автобензин 38 хоног, Дизель түлш 30 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй