Улсын хэмжээнд 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар нийт 138,946 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 7,014 тн, АИ-92 автобензин 44,527 тн, АИ-95 автобензин 4,387 тн, Дизель түлш 81,191 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 42 хоног, АИ-92 автобензин 33 хоног, АИ-95 автобензин 33 хоног, Дизель түлш 30 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна. Дэлгэрэнгүй