Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тайланг цахим системээр хүлээн авдаг болсон тул тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд “Цахим тайлагналын систем”-д бүртгүүлж ОҮИТБС-ын тайлангаа 2015 оны 3-р сарын 31-ний дотор илгээнэ үү.

Цахим системийн хаяг: http://e-reporting.eitimongolia.mn

Системийн гарын авлага татаж авах: http://www.eitimongolia.mn/eReportingManual.pdf

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН

САНААЧИЛГЫН АЖЛЫН АЛБА