1. Томоохон нүүрс олборлогч улсуудын  олборлолт /Сая тонн/

д/д

Улс

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

БНХАУ

2219.4

2352.9

2625.3

2779.8

3140.2

3418.8

3532.5

3560.7

2

Америк

977.7

967.9

1007.2

921.8

925.1

932.3

860.7

834.2

3

Энэтхэг

422.5

448.2

492.8

532

532.7

540

557.5

568.1

4

Австрали

299.7

323.8

327.2

339.6

352

331.2

359.4

396.7

5

ОХУ

210.4

217.9

222.4

207

245.6

245.3

278.3

274.1

6

Өмнөд Африк

244.8

247.7

252.2

249.5

254.5

252.8

258.6

255.9

7

Индонези

195.7

230.3

248.8

291.2

325

404.6

484.3

488.6

8

Казакстан

92

93.5

106.3

95.8

103.6

108.1

112.8

114.6

9

Полш

94.4

87.4

84.3

78.1

76.7

76.4

79.8

77

10

Колумб

65.6

69.9

73.5

72.8

74.4

85.8

89

85.4

11

Монгол

7.9

8.7

10.6

13.3

25.2

32.9

31.1

33.3

12

Герман

23.8

24.2

19.1

13.8

12.9

12.1

11.6

8.3

13

Канад

29.9

32.8

57.8

52.4

57.6

57.4

57

59.9

14

Их Британи

18.1

16.5

18.1

17.9

18.4

18.6

17

12.8

15

Нийт

4901.9

5121.7

5545.6

5665

6143.9

6516.3

6729.6

6769.6

 Хэмжих нэгж: Сая тонн

Эх сурвалжОлон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг, Ашигт Малтмалын Газар

2013 оны байдлаар БНХАУ 3.5 тэр бум тонн нүүрс олборлож олборлолтоороо 1-рт жагсаж байна. Монгол Улс нүүрс олборлолтоороо эхний 15-т орж байна

  1. Томоохон нүүрс олборлогч  улсуудын коксжих нүүрсний экспорт /Сая тонн/

д/д

Улс

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Австрали

124.4

138.2

134.8

135

159

132.7

144.6

170

2

Америк

24.9

29.2

38.6

33.8

50.9

63.1

63.4

59.6

3

Канад

25.2

26.7

26.6

21.5

27.5

27.7

30.7

33.1

4

Монгол

2.5

3.2

5.1

7.6

18.2

22.2

20.4

18.1

5

ОХУ

10

10

13.6

13.3

18

14.2

17.7

21.5

6

Полш

3.6

2.4

1.7

1.7

1.8

1.7

1.6

2.3

7

БНХАУ

4.3

2.5

3.5

0.6

1.1

3.6

1.3

1.1

 

Дэлхийн нийт**

209.6

216.7

236.4

226

282

285.6

293.7

300.7

Тайлбар: **- PCI төрлийн нүүрс орсон дүн(pulverized coal injection) Хэмжих нэгж: Сая тонн 

  1. Олон улсын эрчим хүчний нүүрсний экспорт /Сая тонн/

д/д

Улс

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Австрали

111.6

112.2

126.4

139.2

141.3

147.5

171

188.2

2

Канад

2.9

4

6.3

6.9

5.8

5.9

4

3.4

3

БНХАУ

58.9

50.6

41.8

21.7

20.2

18.1

10.4

6.2

4

Колумб

61.2

63.9

67

66

66.9

77.8

81.7

72.9

5

Индонези

181.6

193.1

198

231.4

265

353.4

384.3

423.3

6

Полш

13.1

9.5

6.8

6.7

8.2

5.3

5.5

8.6

7

ОХУ

81.4

88

83.9

92.3

114.2

109.6

112.5

117.5

8

Өмнөд Африк

68.1

66.1

56.6

51.4

66.4

68.4

75.3

71.8

9

Америк

19.9

24.2

35.1

19.6

23

34.1

50.6

47.1

 

Дэлхийн нийт

672.5

710.1

717.9

741

789.2

909.7

978.6

1 027.8

Эх сурвалжОлон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг, Австралийн Эрдэс баялаг Эрчим хүчний газар, Ашигт Малтмалын Газар

  1. Нүүрс олборлогч орнуудын Япон улсын  нүүрсний импортод эзлэх хувь

д/д

Улс

Хэмжих нэгж

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Эрчим хүчний

Сая тн

121.4

128.8

126.7

111.4

129

121.5

131.6

141.8

1

Австрали

%

58.3

60.6

60.9

62.5

66.7

65.9

65.9

72.1

2

Индонези

%

17.5

17.5

18.4

19.5

16.6

18.3

18.3

13.3

3

Канад

%

4.8

5.9

5.4

5.6

2.1

2.1

2.1

2.3

4

БНХАУ

%

11.2

7.7

7.3

4

4.9

3.2

2.9

1.3

5

ОХУ

%

5.4

6

5.2

5.5

7.9

8.2

8.5

8.4

6

Өмнөд Африк

%

0

0.2

0.1

0.3

0.3

0.6

0.6

0.3

7

Америк

%

0.1

0

1

0.7

0.3

0.6

0.6

1.5

8

Бусад

%

2.5

2

1.7

1.8

1.3

1.1

1

0.8

 

Коксжих нүүрс

Сая тн

57.7

58.2

57.4

52.2

57.7

53.8

52.2

53.8

1

Австрали

%

60.6

62.8

62.8

64.5

63.6

54.9

51.3

51.7

2

Индонези

%

18.4

18.3

19.1

20.4

19.6

21.4

26.8

27.1

3

Канад

%

5

6.2

5.6

5.8

5.8

9.9

10.3

10.2

4

БНХАУ

%

10.1

6.3

5.7

2.9

2.7

1

0.8

0.7

5

ОХУ

%

5.1

6

5.1

5.1

5.6

3.6

2.9

3.9

6

Америк

%

0.1

0

1

0.7

2.1

8.5

7.1

6

7

Бусад

%

0.6

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.9

0.4

Эх сурвалжОлон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг, Австралийн Эрдэс баялаг Эрчим хүчний газар, Ашигт Малтмалын Газар

  1. Нүүрс олборлогч орнуудын Хятад улсын  нүүрсний импортод эзлэх хэмжээ /1000 тонн / 2014 оны 11-сарын 30-ны байдлаар/

Төрөл

Австрали

Канад

Индонези

Монгол

ОХУ

Америк

Ө. Африк

Бусад

Эрчим хүч

55152.79

727.86

26180.9

2815

11359.96

1693.93

5161.93

1082.5

Коксжих

26926.62

6257.83

656.81

14138

5338.82

2089.68

0

1321.62

Хувь, %

51

4.34

16.67

10.5

10.3

2.35

3.2

1.49

Эх сурвалж Ашигт Малтмалын Газар, sxcoal.com