Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 520 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХҮ-012235

2006.11.22

Увс

Малчин

Баянхайр-хан-1

Азийн болор ХХК

2

ХҮ-010857

2005.11.24

Дорноговь, Сүхбаатар

Дэлгэрэх, Түвшин ширээ

Халзан-Овоо

Нью-Эра голд ХХК

3

ХҮ-010855

2205.11.24

Дорноговь

Сайншанд

Хаалган-Уул

Спейсспийд ХХК

4

ХҮ-010844

2005.11.24

Хөвсгөл

Цагаан-Уул

Цагаан-Уул

Гоби-Эксплорейшн ХХК

5

ХҮ-008833

2004.11.25

Төв

Баян

Зүлэгт

Түшээ говь ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС