Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 24 дүгээр шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг

Сум

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-014619

2009.01.02

Сүхбаатар

Сүхбаатар

Сүхбаатар-2

Морьт-Эксплорейшн  ХХК

2

XV-012315

2007.01.02

Говь-Алтай

Алтай, Бугат

Шар сайр

МОЭНКО ХХК

3

XV-014623

2009.01.02

Дорнод

Матад

Өлзийт толгой

Нью-Эра голд ХХК

4

XV-013137

2008.01.04

Өвөрхангай

Баян-Өндөр

Давст

Самтанморес ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС