Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 14-ны/ний/ өдрийн 144 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

11511Х

2006.03.20

Төв

Дэлгэрхаан

Үнэгт уул

Болор-Анар ХХК

2

15534Х

2010,03,23

Дорноговь

Сайхандулаан

Ил худаг

Хос-Орчлон ХХК

3

11521Х

2006.03.23

Төв

Дэлгэрхаан

Цагаан-Овоо

Зэвшинзол ХХК

4

14810Х

2009.03.26

Дундговь

Сайхан-Овоо

Онгийн гол

Эн Эс Даблю Ти И ХХК

5

16786Х

2009.03.26

Сүхбаатар

Асгат, Сүхбаатар

Цагаан залаат

Дорнын чулуулаг ХХК

6

5543Х

2003.03.27

Говь-Алтай

Есөнбулаг, Тайшир

Нарийн овгор

Номин-Орд ХХК

7

13449Х

2008.03.31

Сүхбаатар

Онгон

Манхан

ЗБАА ХХК

8

13450Х

2008.03.31

Дорнод, Сүхбаатар

Матад, Сүхбаатар

Цагаан толгой

ЗБАА ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС