2015 оны 3-р сарын 02-ноос 06-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд: Ажлын чийг 4.3%, Үнслэг 12.7%, Дэгдэмхий бодисын гарц 25.6%, Илчлэг 6681 ккал/кг, Хүхэр 0.7%, Чөлөөт хөөлтийн зэрэг 4.1, Барьцалдах чанарын үзүүлэлт 50 бүхий нүүрс хилээр гарсан байна.

УУШТЛ